Dit artikel wordt u gratis aangeboden door de VKJP

Groepspsychotherapie met adolescenten en jongvolwassenen

Waar delen vermenigvuldigen wordt

Door: Heleen Buis, Jørgen Mous

In deze bijdrage wordt stilgestaan bij het groepstherapeutisch werken met angstige en depressieve jongeren die veelal sterk vermijdend gedrag laten zien. Naast de doelgroep, het behandelprogramma en het behandelmodel worden de behandelvoorwaarden beschreven. Daarna wordt een antwoord gezocht op de vraag hoe identiteitsontwikkeling en het separatie-individuatieproces in groepspsychotherapie versterkt en verwerkt kunnen worden. Eveneens wordt aandacht besteed aan de therapeutische houding en het omgaan met regels en afspraken in het werken met adolescenten en jongvolwassenen en de specifieke uitdagingen waar de therapeut voor komt te staan.

Lees het hele artikel gratis

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden, niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel - of -    Log in

Inhoudsopgave

 • Redactioneel

  Pagina: 3

  Door: Ramón Lindauer, Suzanne van Veen

  Dit nummer bestaat uit drie fraaie artikelen, twee boekbesprekingen en een in memoriam. De drie artikelen hebben een mooie samenhang, met als sleutelwoorden groepstherapie en mentaliseren.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Mentalization-based Treatment voor Adolescenten

  Pagina: 5-20

  Door: Dawn Bales, Dineke Feenstra

  De borderline persoonlijkheidsstoornis is een veelvoorkomende stoornis in de klinische praktijk. Deze stoornis gaat gepaard met een hoge ziektelast en veel comorbide problemen. Clinici lijken terughoudend om deze diagnose ook bij jongeren vast te stellen, terwijl dit door richtlijnen wel gestimuleerd wordt. Onderzoek toont aan dat de diagnose op betrouwbare manier kan worden vastgesteld bij jongeren. Bateman en Fonagy linken de problemen die geassocieerd worden met een borderline persoonlijkheidsstoornis aan beperkingen in het vermogen tot mentaliseren. Zij ontwikkelden Mentalization-based Treatment (MBT). Deze behandeling heeft als uitgangspunt dat mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis het vermogen tot mentaliseren snel kunnen verliezen bij oplopende spanning, vooral ook in de context van hechte relaties. MBT heeft als doel om dit vermogen tot mentaliseren te verbeteren. Binnen de Viersprong werd een adaptatie van het intensief ambulante programma voor volwassenen geïmplementeerd voor adolescenten (MBT voor Adolescenten: MBT-A). In dit artikel worden de behandelprincipes en de fasen van deze behandeling beschreven.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Gratis: Groepspsychotherapie met adolescenten en jongvolwassenen

  Waar delen vermenigvuldigen wordt

  Pagina: 21-35

  Door: Heleen Buis, Jørgen Mous

  In deze bijdrage wordt stilgestaan bij het groepstherapeutisch werken met angstige en depressieve jongeren die veelal sterk vermijdend gedrag laten zien. Naast de doelgroep, het behandelprogramma en het behandelmodel worden de behandelvoorwaarden beschreven. Daarna wordt een antwoord gezocht op de vraag hoe identiteitsontwikkeling en het separatie-individuatieproces in groepspsychotherapie versterkt en verwerkt kunnen worden. Eveneens wordt aandacht besteed aan de therapeutische houding en het omgaan met regels en afspraken in het werken met adolescenten en jongvolwassenen en de specifieke uitdagingen waar de therapeut voor komt te staan.

  Lees het hele artikel gratis
 • De ontwikkelingslijn van het mentaliseren

  Pagina: 36-48

  Door: Haiko Jessurun

  Het metapsychologisch profiel en het concept van de ontwikkelingslijnen vormen een belangrijk instrument in de psychodynamische kinder- en jeugdpsychotherapie; het leidt tot een systematisch en gedetailleerd begrijpen van een kind of jongere. Binnen de psychotherapie zijn de laatste jaren de op mentaliseren gebaseerde behandelvormen sterk in de belangstelling komen te staan en zijn deze ook ontwikkeld voor kinderen en jeugdigen. In dit artikel wordt de ontwikkelingslijn van het mentaliseren en de problemen die kinderen en jeugdigen kunnen hebben met mentaliseren besproken.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden,
niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel- of -   Login

Koop het tijdschrift