Margreet Visser

Margreet Visser is klinisch psycholoog, psychotraumatherapeut en senior onderzoeker bij het kinder- en jeugdtraumacentrum van Kenter Jeugdhulp. Haar klinische en wetenschappelijke werk is met name gericht op de impact van destructieve conflicten tussen ouders op kinderen en hun gezin. Visser is auteur van Kinderen uit de Knel en heeft deze interventie wetenschappelijk onderbouwd.