Dit artikel wordt u gratis aangeboden door de VKJP

Breaking up is hard to do (but wise) and other lessons from Youth Psychotherapy Research

Door: Petra Balke, John Weisz

Tijdens het VKJP-congres op 19 april 2012 vertelde professor John Weisz, hoogleraar psychologie aan de Harvard University, over het Child Steps Treatment Model. In overleg met hem wordt hier deze samenvatting van zijn betoog geprsenteerd. Het Child Steps Treatment Model is opgezet om de bestaande evidence-based behandelingen te laten aansluiten bij de praktijk. Een behandeling bestaat vaak uit meerdere ingrediënten. De totale behandeling is effectief, maar welke ingrediënten bepalen het uiteindelijke effect? Weisz heeft de voorkeur voor een modulaire opbouw van behandeling. In ADTC-MATCH; Evidence-Based Psychotherapies for Children and Adolescents (Weisz, J.R. & A. Kazdin, New York: Guilford Press, 2010) wordt het Child Steps-programma uitgebreid omschreven.

Lees het hele artikel gratis

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden, niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel - of -    Log in

Inhoudsopgave

 • Redactioneel

  Pagina: 3-4

  De congrescommissie van de VKJP organiseerde op 19 en 20 april 2012 3-4het congres ‘De lente van de Kinder- en Jeugdpsychotherapie’ op een locatie die in het verleden vaker voor deze gelegenheden gebruikt werd: Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist. Het congres was extra groot opgezet – twee dagen – omdat de VKJP haar achtste lustrum vierde. Het onderwerp was gekozen om te laten zien dat het veld van de kinder- en jeugdpsychotherapie bruist van de vernieuwende ideeën en inspirerende ontwikkelingen. Maatschappelijk gezien komen er zware tijden aan voor de jeugd-GGZ, maar de commissie vond dat we ons bij ons vak moeten houden; het behandelen van kinderen en jongeren met ingewikkelde problemen en stoornissen.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Ouderschap, vanzelfsprekend een zoektocht!

  Een ontwikkelingspsychologisch perspectief

  Pagina: 5-16

  Door: Fop Verheij

  Een verzuchting in de wachtkamer van een ziekenhuis is regelmatig of er eigenlijk nog wel gezonde mensen bestaan. Ook op dit moment, in deze bijdrage, kan dit gevoel er zijn. Toch dansen de meeste ouders en kinderen, negen van de tien, goed genoeg en, ogenschijnlijk, als vanzelf, zoals we zien als we een uurtje blijven kijken in de stal na de geboorte van een kalfje, veulen of lammetje. Ouderschap is vanzelfsprekend en is een zoektocht. Waar het dreigt mis te gaan of misgaat, biedt het ontwikkelingspsychologisch perspectief op ouderschap een kader voor analyse.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Gratis: Breaking up is hard to do (but wise) and other lessons from Youth Psychotherapy Research

  Pagina: 17-19

  Door: Petra Balke, John Weisz

  Tijdens het VKJP-congres op 19 april 2012 vertelde professor John Weisz, hoogleraar psychologie aan de Harvard University, over het Child Steps Treatment Model. In overleg met hem wordt hier deze samenvatting van zijn betoog geprsenteerd. Het Child Steps Treatment Model is opgezet om de bestaande evidence-based behandelingen te laten aansluiten bij de praktijk. Een behandeling bestaat vaak uit meerdere ingrediënten. De totale behandeling is effectief, maar welke ingrediënten bepalen het uiteindelijke effect? Weisz heeft de voorkeur voor een modulaire opbouw van behandeling. In ADTC-MATCH; Evidence-Based Psychotherapies for Children and Adolescents (Weisz, J.R. & A. Kazdin, New York: Guilford Press, 2010) wordt het Child Steps-programma uitgebreid omschreven.

  Lees het hele artikel gratis
 • Behandeling van de gevolgen van huiselijk geweld.

  Een geïntegreerd behandelprogramma voor ouders en kinderen binnen de jeugd-GGZ

  Pagina: 20-32

  Door: Frederique Coelman, Willemine Heiner

  In Nederland zijn er 864.000 ouders die voldoen aan de diagnostische criteria op as I van de DSM-IV (Trimbos-instituut, 2007). Een groot deel van deze ouders is in hun jeugd blootgesteld aan huiselijk geweld. Bij ouders die zelf als kind zijn mishandeld, is er een verhoogde kans dat in hun gezin ook weer huiselijk geweld zal plaatsvinden. Uit onmacht, onwetendheid of door stress als gevolg van psychische problemen (Gezondheidsraad, 2011).

       De zorglijn Gezinspsychiatrie van de divisie Gezin en Gezag van De Bascule biedt hulp aan multiprobleemgezinnen met psychiatrische problematiek. In de klinische praktijk van deze zorglijn blijkt dat effectieve behandelingen niet altijd aansluiten bij de weerbarstigheid van de problematiek in deze gezinnen. Om de gevolgen van kindermishandeling te verminderen en daarmee de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld tot stilstand te brengen, hebben we een behandelprogramma ontwikkeld waarbij onderdelen van gezinsgerichte behandelingen geïntegreerd worden met traumabehandeling aan zowel kinderen als ouders.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Ongebaande paden.

  Ouder-baby/peuter -behandelingen met migrantengezinnen

  Pagina: 33-45

  Door: Fernanda Sampaio de Carvalho

  Het krijgen van kinderen confronteert migranten ouders met breuken die verband houden met hun migratiegeschiedenis. Deze breuken kunnen de normale onzekerheden rondom het ouderschap extra belasten. Veel kinderen die in de grote steden naar de geestelijke gezondheidszorg verwezen worden, komen uit gezinnen met een achtergrond van migratie.

       In de problematiek en in de behandelkamer kunnen migratiedynamieken zichtbaar worden. Dit artikel bespreekt drie casussen die dit illustreren. In een casus wordt het belang van het ontbreken van een familiair netwerk besproken, in een volgende casus worden de migratiedynamieken duidelijk naarmate de betekenis van een voedingsprobleem helderder wordt en bij de laatste casus wordt besproken hoe verschillende talen soms als gereedschap gebruikt kunnen worden om moeilijkheden in het gezin te hanteren.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • De Horizonmethodiek: groepsbehandeling voor kinderen na ruzie en geweld in het gezin

  Pagina: 46-73

  Door: Irene Martens, Machteld Telman, Margreet Visser

  Voor sommige kinderen in Nederland is het thuis allesbehalve veilig. Zij groeien op in gezinnen waar ruzie en geweld aan de orde van de dag is. Huiselijk geweld treft het kind én de belangrijkste mensen om het kind heen. Welke effecten heeft dit op de ontwikkeling van een kind, en hoe ziet een behandeling van de gevolgen van huiselijk geweld eruit? Het therapieaanbod voor deze specifieke groep kinderen is beperkt, terwijl de complexiteit van de problematiek vraagt om gerichte interventie. In dit artikel introduceren wij de Horizonmethodiek voor kinderen die ruzie en geweld in het gezin hebben meegemaakt aan de hand van een casus. De methodiek is ontwikkeld op het Kinder- en Jeugdtraumacentrum (KJTC) in Haarlem. Het is een cognitief- gedragstherapeutische groepsbehandeling voor kinderen met psychomotorische interventies, een parallel groepsaanbod voor ouders/verzorgers en ouder-kind interactiesessies. De methodiek wordt momenteel getoetst op effectiviteit, een project van de Academische Werkplaats aanpak Kindermishandeling (AWK) van het KJTC en de Vrije Universiteit in Amsterdam. 

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden,
niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel- of -   Login

Koop het tijdschrift