Marga Akkerman-Zaalberg van Zelst

Dr. Marga W. M. Akkerman-Zaalberg van Zelst is klinisch psycholoog (niet-praktiserend) en psychotherapeut (niet-praktiserend) voor kinderen en jeugdigen, opleider en supervisor van de VKJP, en zij werkte bijna veertig jaar in haar eigen praktijk. Ze deed promotieonderzoek naar de behandeling van negatieve zelfachting bij kinderen van negen tot twaalf jaar. Akkerman is auteur van het Handboek voor ouders (1992) en coauteur van Wat nou … pubers? (1999). De laatste jaren is ze betrokken bij complexe dossiers waarin cliënten de dupe worden van het overheidsbeleid, waarin te laag opgeleide professionals ingrijpende beslissingen moeten nemen over kinderen en gezinnen.