Audri Lamers

Drs Audri Lamers is klinisch psycholoog  en psychotherapeut. Senior onderzoeker Curium-LUMC. Voorheen werkzaam bij de zorglijn gedragsstoornissen in de Bascule. Vanaf november 2005 heeft zij de inhoudelijke implementatie van PMTO in Nederland gecoördineerd in opdracht van TNO Kwaliteit van Leven. Tevens is zij opgeleid als therapeut, supervisor en opleider in de PMTO methodiek door het Oregon Social Learning Center.