Dit artikel wordt u gratis aangeboden door de VKJP

Parent Management Training Oregon.

Een door observatie gedreven behandeling van kinderen met ernstige gedragsstoornissen

Door: Audri Lamers

Dit artikel geeft een overzicht van de wijze waarop Parent Management Training Oregon (PMTO), als behandelmethode effectief is om ernstige gedragsproblemen bij kinderen tussen de vier en twaalf jaar te verminderen. Er bestaat vaak een direct verband tussen gedragsstoornissen in de kindertijd en gewelddadige criminaliteit op latere leeftijd. Zo vroeg mogelijk ingrijpen is noodzakelijk om dit ontwikkelings-traject te keren. PMTO berust op het Sociale Interactie Leermodel, ontwikkeld door Gerald Patterson, waarin dwingende escalerende interactiepatronen vervangen worden door sterke opvoedingsstrategieën. Het is een vorm van mediatietherapie waarbij ouders individueel aan de slag gaan met een therapeut gedurende een uur in de week met tussentijds telefonisch contact. De therapeutische houding vormt het belangrijkste instrument om gedragsverandering te bewerkstelligen, ouders te activeren, tegenoverdracht en weerstand te hanteren en maatwerk te leveren. Deze houding wordt bijgesteld, ondersteund en getoetst met behulp van een hiervoor speciaal ontwikkeld systeem, genaamd de Fidelity of Implementation (FIMP), dat de kwaliteit van de behandeling bewaakt. De methodiek is in buitenlandse studies herhaaldelijk effectief gebleken. In Nederland  vormt onderzoek een integraal onderdeel van de behandeling, waarbij veelbelovende resultaten worden verwacht.

Lees het hele artikel gratis

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden, niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel - of -    Log in

Inhoudsopgave

 • Redactioneel

  Pagina: 3-4

  Door: Nathalie Schlattmann, Ingeborg Visser

  De afgelopen weken hebben wij met veel plezier gewerkt aan het samenstellen van dit varianummer. Het is een veelzijdig nummer geworden met zeer diverse en interessante artikelen, waarin veel aandacht voor het werken met en betrekken van ouders in de therapie. In de boekbespreking en de rubriek ‘Aanbevolen’ van dit varianummer wordt de aandacht gevestigd op AD(H)D.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Gratis: Parent Management Training Oregon.

  Een door observatie gedreven behandeling van kinderen met ernstige gedragsstoornissen

  Pagina: 5-22

  Door: Audri Lamers

  Dit artikel geeft een overzicht van de wijze waarop Parent Management Training Oregon (PMTO), als behandelmethode effectief is om ernstige gedragsproblemen bij kinderen tussen de vier en twaalf jaar te verminderen. Er bestaat vaak een direct verband tussen gedragsstoornissen in de kindertijd en gewelddadige criminaliteit op latere leeftijd. Zo vroeg mogelijk ingrijpen is noodzakelijk om dit ontwikkelings-traject te keren. PMTO berust op het Sociale Interactie Leermodel, ontwikkeld door Gerald Patterson, waarin dwingende escalerende interactiepatronen vervangen worden door sterke opvoedingsstrategieën. Het is een vorm van mediatietherapie waarbij ouders individueel aan de slag gaan met een therapeut gedurende een uur in de week met tussentijds telefonisch contact. De therapeutische houding vormt het belangrijkste instrument om gedragsverandering te bewerkstelligen, ouders te activeren, tegenoverdracht en weerstand te hanteren en maatwerk te leveren. Deze houding wordt bijgesteld, ondersteund en getoetst met behulp van een hiervoor speciaal ontwikkeld systeem, genaamd de Fidelity of Implementation (FIMP), dat de kwaliteit van de behandeling bewaakt. De methodiek is in buitenlandse studies herhaaldelijk effectief gebleken. In Nederland  vormt onderzoek een integraal onderdeel van de behandeling, waarbij veelbelovende resultaten worden verwacht.

  Lees het hele artikel gratis
 • ‘Kort maar krachtig’.

  Effectiviteit van een intensieve kortdurende Nanny-thuisbehandeling op ouderfactoren

  Pagina: 23-33

  Door: Hanneke Bekkers, Esther ten Brink, Natasja Kolster, Saskia van der Oord

  Binnen de GGZ is er behoefte aan effectieve behandelmethodes die in de plaats van (of als aanvulling op) langdurende diagnostiek of behandeling kunnen worden ingezet bij gezinnen waar sprake is van matig tot ernstige opvoedingsproblematiek en psychiatrische problematiek bij kind of ouders. Dit artikel beschrijft de module ‘Kort maar Krachtig’, een kortdurende intensieve Nanny-thuisbehandeling. De eerste resultaten van onderzoek laten zien dat de behandeling effectief is in het verminderen van de opvoedingsstress, het vergroten van de opvoedcompetentie en het verbeteren van de opvoedingsvaardigheden in vergelijking met reguliere zorg. Ook zijn ouders tevreden over de behandeling, zij geven bijvoorbeeld aan dat het probleem waarvoor ze in behandeling waren significant verbeterd is.

   

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Behandeling van jonge pleegkinderen met psychische problemen.

  Multidimensional Treatment Foster Care for Preschoolers (MTFC-P)

  Pagina: 34-47

  Door: Frederieke van Geest, Caroline Jonkman

  De zorglijn Therapeutische Pleegzorg heeft twee behandelingen voor jonge pleegkinderen, te weten TGV en MTFC-P. Beide behandelingen hebben tot doel als alternatief voor een uithuisplaatsing en residentiële opvoeding te fungeren. MTFC-P is een nieuwe, veelbelovende behandeling uit Amerika. Met een gedragsgerichte aanpak van het probleemgedrag, bevordert MTFC-P de hechting tussen het kind en de opvoeder om op deze manier de continuïteit van de pleeggezinplaatsing te stimuleren. Buitenlands onderzoek naar de werkzaamheid van MTFC-P vond positieve resultaten. In Nederland moet de effectiviteit nog worden onderzocht, recent is er een wetenschappelijke studie gestart. Dit artikel geeft een beschrijving van de MTFC-P behandelmethodiek in theorie en praktijk en zet de belangrijkste resultaten uit buitenlandse onderzoek naar MTFC-P op een rij.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • De seksuele ontwikkeling bij kinderen en jongeren met een autisme spectrum stoornis.

  Een gecompliceerd en verwarrend ontwikkelingsproces

  Pagina: 48-56

  Door: Paul Gerrits, Manon Mostert-Uijterwijk, Karin de Ruiter

  Dit artikel is gebaseerd op een workshop over seksualiteit en jongeren met een autisme spectrum stoornis, die de eerste twee auteurs hebben gegeven op het VKJP-congres in 2008. De auteurs hebben tevens een training ontwikkeld over dit onderwerp. In dit artikel wordt eerst uiteengezet hoe de seksuele ontwikkeling van jongeren met autisme verloopt, en welke problemen zij hierbij kunnen ondervinden. Daarnaast wordt beschreven welke problemen gesignaleerd worden binnen de hulpverlening en behandeling van deze doelgroep betreffende de seksuele ontwikkeling. Daarna beschrijven de auteurs een specifiek ontwikkelde training voor jongeren met autisme die erop gericht is om een gezonde seksuele ontwikkeling bij deze doelgroep te bevorderen.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Horen, zien en voelen.

  Vaktherapeutische gezinsobservatie en behandeling

  Pagina: 57-68

  Door: Jacqueline de Bruyn, Liesbeth Eggink, Lieke de Jong, Gerrie Vrij

  Door de vaktherapeutische gezinsobservatie en -behandeling krijgt het gezin de mogelijkheid om via beeldende of bewegingsexpressie hun eigen stijl van werken en hun verhaal in een andere ‘taal’ te vertellen. Zij kunnen zichzelf en de ander als het ware een spiegel voorhouden, en zowel verbaal als non-verbaal vertellen wat zij in deze spiegel zien. De gezinsproblematiek wordt op deze wijze meer voelbaar, zichtbaar en hoorbaar. En het gezin ervaart een actieve rol te (kunnen) hebben in de behandeling van de opgenomen jongere. 

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden,
niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel- of -   Login

Koop het tijdschrift