Caroline Jonkman

Dr. Caroline (C.S.) Jonkman is onderzoeker bij AMC-De Bascule, verbonden aan het cluster Gezinnen, zorglijn Therapeutische Pleegzorg bij De Bascule. Haar proefschrift (2015) over specialistische hulp aan therapeutische pleegkinderen was getiteld Multidimensional Treatment Foster Care Program for Preschoolers (MTFC-P) vs. Therapeutische Gezinsverpleging (TGV).