Cor Hoffer

Cor Hoffer is cultureel antropoloog en socioloog. Hij deed onderzoek naar de besnijdenis van islamitische jongens en naar joodse, christelijke, islamitische en humanistische opvattingen over postmortale orgaandonatie. In 2000 is hij aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op een proefschrift over volksgeloof en religieuze geneeswijzen onder moslims in Nederland. Van 2002 tot 2014 werkte Hoffer als trainer cultuursensitief werken bij ggz-organisatie Parnassia Groep. Daarnaast deed hij onderzoek naar religieuze geneeswijzen in diverse bevolkingsgroepen. Thans verzorgt hij, als zelfstandige, trainingen voor diverse beroepsgroepen in de gezondheidszorg: onder meer huisartsen, wijkverpleegkundigen, ggz-zorgverleners en bedrijfsartsen.