Gabriël Anthonio

Professor dr. Gabriël Anthonio studeerde onder andere pedagogiek en is Voorzitter Raad van Bestuur bij Verslavingszorg Noord Nederland. Vanuit deze functie maakt hij deel uit van de stuurgroep FACT Jeugd in Friesland. Tevens is hij als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen op de leerstoel ‘Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid’.