Kitlyn Tjin A Djie

Kitlyn Tjin A Djie is transcultureel systeemtherapeut en opleider. Ze heeft het beschermjassenmodel ontwikkeld als antwoord op het lineaire westerse witte individu-denken in de jeugdzorg. Ze is eigenaar van Bureau Beschermjassen en biedt training en opleiding over de toepassing van het gedachtegoed in zorg, onderwijs en welzijnssectoren. Ze schreef samen met Zwaan diverse boeken over Beschermjassen. www.beschermjassen.nl.