Er is nog veel mis als het gaat om naleving van kinderrechten. De gevolgen daarvan zijn groot, op korte en op lange termijn. Wat moet er worden aangepakt? Welke ideeën en oplossingen zijn er? In de zevendelige podcast 'Recht van spreken' krijgen de gasten dat recht. De afleveringen zijn gerelateerd aan de onderwerpen waar de afzender, Defence for Children, voor opkomt: armoede, familie, jeugdhulp, jeugdstrafrecht, meisjesrechten, migratie, onderwijs en seksuele uitbuiting.

De onderwerpen zijn:

  1. Ontwikkelingsschade kind door lange verblijfsonzekerheid
  2. Terugdringen armoede onder kinderen te weinig prioriteit
  3. Verder na de verkiezingen: 'kinderrechten zijn niet links of rechts'
  4. Passende jeugdzorg kan niet langer wachten
  5. Europees asiel- en migratiebeleid schadelijk voor kinderen
  6. Onrecht bij uithuisplaatsing kinderen
  7. Kinder- en jongerenparticipatie in gemeenten

Ga naar de podcast bij Defence for Children.