NRC Handelsblad maakte een markant portret van professor Robert Vermeiren, bestuurslid kinder- en jeugdpsychiatrie bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie in Leiden en Amsterdam, directeur patiëntenzorg bij Curium-LUMC en de nieuwe hoofdredacteur van verenigings- en vakblad De Psychiater. De krant legt nadruk op Vermeirens nadrukkelijke aanwezigheid in het publieke debat, waarmee hij opvalt in de doorgaans introverte, naarbinnen gekeerde wereld van de jeugdpsychiatrie. De dynamiek die dat – ook in zijn privéleven – met zich meebrengt komt aan bod: het leven met Robert is "leuk maar wat intensief", aldus zijn echtgenote.
Ga naar nrc.nl om het artikel te lezen.