“Op mindfulness gebaseerde interventies verdienen een plaats in de gezondheidszorg”, schreven Susan Bögels en Lisa-Marie Emerson in 2019. Zij, en andere experts vonden het opportuun om op te komen voor deze behandelingsvorm, en professor Susan Bögels in het bijzonder voor de systemische variant van mindfulness.

Bögels: pleidooi voor systeemgerichte mindfulness.De publicatie in Current Opinion in Psychology introduceerde de mindful family, een verwijzing naar toepassing van mindfulness in het gezin en de omgeving van kinderen, maar ook naar de samenhang tussen op mindfulness gebaseerde interventies – de zogenoemde MBIs – met relationeel functioneren en met somatische en geestelijke gezondheid.

Relationeel functioneren
Ervan uitgaande dat de aard van psychische en chronische somatische stoornissen systemisch is, stelt Bögels dat individuele mindfulness het relationeel functioneren verbetert, waarschijnlijk door betere (negatieve) emotieherkenning, regulatie en expressie. Volgens de auteurs zijn er steeds meer aanwijzingen dat (het versterken van) mindfulness de stress vermindert van familieleden van personen met gezondheidsproblemen. Zo komen ze tot de slotsom dat mindfulness based interventions (MBI's) die zich richten op het systeem en niet alleen op de persoon met een gezondheidsprobleem, een plaats verdienen in de zorg.

Nieuwe positie
Met deze stellingname kende Bögels een geheel nieuwe positie toe aan mindfulness die veel verder gaat dan individuele zorg voor individuele patiënten. “De meeste MBI's zijn gericht op personen met de aandoening. Wij presenteren onderzoek dat aantoont dat individuele mindfulness het relationeel functioneren verbetert, mindful ouderschap de resultaten van kinderen verbetert en dat mindful partners een positieve invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van hun partner. Het reguleren van stress in relaties blijkt een belangrijk onderliggend mechanisme”, aldus Bögels.

Training voor kinderen en ouders
De workshop die Susan Bögels bij de VKJP aanbiedt, sluit aan bij haar visie op ‘het mindful gezin’, the mindful family. Tijdens de workshop op 5 april neemt ze de mindful parenting-training door, die als stand alone-training aan ouders wordt gegeven, maar besteedt ze ook aandacht aan een mindfulnesstraining voor hun kind, en de ‘MYmind’ mindfulnesstraining voor kinderen en jongeren met executieve functieproblemen zoals ADHD en ASS. Met videobeelden van groepen kinderen en ouders die het programma volgen, en oefeningen, zowel vanuit het perspectief van de ouder als van het kind, zodat de deelnemers ervaren hoe mindfulness werkt bij deze groepen. Bögels eindigt met een vraag- en antwoorddocument, en advies over verdere verdieping in mindfulness.

Lees het artikel in Current Opinion in Psychology.