VKJP-congres 26 november 2021 – verslag: Roberto Groen

 

Wat in muziek maakt dat je gespannen dan wel ontspannen raakt? Muziek heeft een invloed op ons stressniveau. Er is al onderzoek gedaan naar het effect van muziek op diverse emotionele en fysiologisch punten. Zo verlaagt het nervositeit en angst, terwijl het juist het geluk en positieve emoties versterkt. Tevens zorgt muziek voor saamhorigheid, door aanmaak van endorfine en het hormoon oxytocine.
Door middel van verschillende muziekstukken ervaren de deelnemers aan deze lezing op welke manier muziek de lichamelijke ervaringen kan beïnvloeden. Van rustgevend tot stressverhogend. Ook is verklaard wat verschillende muziek doet in de lichaamssensaties die ervaren worden. Als therapeut kun je bewust voor bepaalde muziek kiezen om juist een bepaalde emotie op te roepen bij jouw cliënt. Zeker bij stress kan er gekozen worden voor ontspanning door muziek, om daarmee ruimte te maken voor het verwerken van de aangeboden informatie. Muziek is echter ook in te zetten om een cliënt in een bepaalde spanningszone te krijgen.

Casus
Aan de hand van een casus wordt getoond hoe muziektherapie ingezet kan worden. Door middel van iemand te kopiëren en het wisselen van snelheid in het trommelen op de djembe en soms te volgen en andere keren meer het voortouw te nemen, ontstaat er meer rust en is te merken dat de cliënt rustiger wordt. Ook wordt er daarmee geholpen om de inhibitie meer te stimuleren en meer structuur te brengen in het spel. De cliënt wordt duidelijk rustiger. Bij het publiek roept dit de volgende associaties op: spiegelen, volgen, uitdagen, vertragen en afstemming.

Met Martina de Witte schreef Ties Wesseling een artikel over muziek als interventie bij stress in het tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie 2 2020. Gratis voor VKJP-leden en abonnees.