Het overheidsplatform ‘Scheiden zonder schade’ introduceert een nieuwe scheidingsaanpak. Het platform onderzoekt hoe het gemeentelijke domein (de zorg) en de juridische afwikkeling (het recht) van echtscheidingen dichter bij elkaar kunnen worden gebracht.

Daarvan wordt een de-escalerend effect verwacht. Ook de toegang tot de rechter wil men minder conflictueus inrichten door te experimenteren met een gezamenlijk verzoekschift en gezamenlijke raadslieden.
In dit project van de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt samengewerkt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het praktijkonderzoek wordt gedaan in zogenoemde ‘regiolabs’. Het platform doet verslag van zijn activiteiten gedurende het afgelopen jaar en ontvouwt de plannen voor de komende tijd in een voortgangsrapportage. Daarin wordt duidelijk dat de ministeries werken aan nieuwe vormen van voorlichting op het internet met een digitaal plein (DigiPlein) en een geautomatiseerde scheidingsbegeleider (DigiBegeleider) in de vorm van een chatbot. Vanuit het platform zijn diverse onderzoeken geïnitieerd, onder meer over het voorkomen van echtscheidingen – ouderschap en preventie – waarover professor Esther Kluwer (Radboud Universiteit en Universiteit Utrecht) en dr. Carolien Gravesteijn (Hogeschool Leiden) een publicatie hebben aangeboden aan het tijdschrift van de VKJP, Kinder- & Jeugdpsychotherapie.

Scheiden zonder schade
In november 2020 is er de handreiking Scheiden zonder schade uitgebracht, waarin er adviezen worden gegeven aan gemeentes en hulpverleners. Hierin staan adviezen over hoe gemeentes scheidende ouders en hun kinderen kunnen helpen. Het advies is om te focussen op het totale netwerk en dit bij elkaar te brengen om een gezamenlijke visie en focus te creëren. Daarnaast is het belangrijk om zo snel mogelijk ouders te informeren over de gevolgen van een scheiding voor kinderen, zodat ze zo snel mogelijk hulp kunnen krijgen. Daarna dient er ondersteuning en hulp aan het gehele gezin geboden te worden op een manier die past bij het gezin.

Wezenlijke transitie
Het programma van het platform Scheiden zonder schade heeft de ambitie om in de komende anderhalf jaar “een wezenlijke transitie op het terrein van de complexe scheidingen te bewerkstelligen”. In de laatste termijn van het programma wordt speciale aandacht besteed aan de borging van de geleerde lessen en de gevormde netwerken. Scheiden zonder schade loopt tot en met 2021.
Het tijdschrift Kinder- en Jeugdpsychotherapie heeft in het najaar van 2020 een themanummer uitgebracht over echtscheiding. 

Webinars
Webinars over complexe scheidingen zijn te vinden op het YouTube kanaal van Scheiden zonder Schade.