Dyslexie en dyscalculie

Wanneer een kind over een langere periode problemen heeft met leren lezen, spellen of rekenen en ondanks extra begeleiding hierin onvoldoende vooruitgang laat zien, kan sprake zijn van een leerstoornis, ofwel dyslexie en/of dyscalculie. In het kort heeft een kind met een leerstoornis moeite met het aanleren en gebruiken van de schoolse vaardigheden lezen, spellen en rekenen. Het onderscheid tussen leerproblemen en een leerstoornis is gebaseerd op de hardnekkigheid en ernst van de problemen. Daarnaast is er in het geval van een leerstoornis geen alternatieve verklaring voor de problemen. Verder veronderstelt het gebruik van de term stoornis tamelijk geïsoleerde cognitieve en/of biologische oorzaken van de leerproblemen die zich manifesteren bij het aanleren van die schoolse vaardigheden. Leerstoornissen komen in de kinder- en jeugdpsychiatrie voornamelijk in beeld samen met andere psychiatrische stoornissen met name ADHD, DCD, taalstoornissen, angststoornissen en Autisme.

Bron: Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Lees verder op de website van het Kenniscentrum:

Jeugd-ggz voor kinderen met dyslexie/dyscalculie.

Non-verbale leerstoornissen (NLD)

Kinderen met een non-verbale leerstoornis hebben moeite met het verwerken van non-verbale informatie. Ze komen verbaal vaardig over, kunnen goed spreken en leren snel lezen, maar ze hebben moeite om zintuiglijke prikkels te verwerken. Ze hebben daarnaast problemen met visueel-ruimtelijke vaardigheden en met 'executieve functies'. Non-verbale leerstoornissen zijn soms moeilijk te herkennen.
NLD is een afkorting van de Engelse term Non-verbal Learning Disabilities. Deze term kan verwarring geven, omdat kinderen met dit beeld verbaal zeer vaardig kunnen overkomen, maar toch problemen kunnen hebben met bepaalde aspecten van taal (met name de betekenis en het begrip van talige boodschappen).
NLD is geen psychiatrische stoornis en staat daarom niet in de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), een van de meest gebruikte internationale classificatiesystemen in de geestelijke gezondheidszorg. NLD is een begrip uit de neuropsychologie waarbij het gaat om een specifiek profiel van vaardigheden en tekorten bij de informatieverwerking van zintuiglijke prikkels. De auditieve informatie (het horen) wordt beter verwerkt dan de informatie die via zien en voelen binnenkomt.
De non-verbale leerstoornis is in Nederland vrij onbekend, terwijl naar schatting vijf procent van de leerlingen in het regulier onderwijs in meer of mindere mate NLD heeft.

Bron: Oudervereniging Balans.

Lees verder op de website van Oudervereniging Balans:

Wat is NLD?

Lees verder op de website van het Britse National Institute for Health and Care Excellence (NICE):

Mental health problems in people with learning disabilities: prevention, assessment and management.

Lees verder op de website Non Verbal Learning Disability (NVLD):

Guidelines for Scoring the Children’s Nonverbal 
Learning Disabilities Scale.