Het thema Jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) èn een psychiatrische stoornis is zeer breed: het omvat in feite de hele kinder- en jeugdpsychiatrie. Jeugdigen met een LVB kunnen immers net als doorsnee jeugdigen alle mogelijke psychische problemen hebben of krijgen (Emerson, 2003; Tenneij & Koot, 2008).
De wetenschappelijke kennisvergaring over jeugdigen met een LVB en een psychische stoornis is nog niet zo lang geleden op gang gekomen. Het is een jong gebied, er is nog veel te doen. Dit impliceert dat diagnose en behandeling veelal nog gebaseerd zijn op praktijken die een gunstig effect lijken te hebben. Evidence-based kennis is vooralsnog schaars. Om tot een geïntegreerd beeld te komen is multidisciplinaire kennis nodig op het gebied van ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek, algemene geneeskunde, psychiatrie en neurologie (Došen, 2008; Geus, 2005: NVAVG-richtlijn, 2007)

Bron: Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Lees verder op de website van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie:

Jeugd-ggz voor kinderen en adolescenten met een lichte verstandelijke beperking.

Lees verder op de website van het Nederlands Jeugdinstituut:

Richtlijn Diagnostisch onderzoek LVB.
Richtlijn effectieve interventies LVB.