Onder suïcidaal gedrag vallen gedachten, handelingen en pogingen die een intentie tot zelfdoding laten zien. 
Waarom iemand zelfmoord wil plegen, kan enorm verschillen. Dat geldt ook voor in welke mate iemand het leven niet meer wil leven. In de richtlijn staan onder andere vragen die een professional aan een patiënt kan stellen. Is er vastgesteld dat iemand suïcidaal is, dan geeft de richtlijn interventies op korte en lange termijn en een voorstel tot behandeling. De opstellers van de richtlijn zijn psychiaters, psychologen, huisartsen en verpleegkundigen.

Bron: 113 Zelfmoordpreventie.

Meer lezen en kijken