De DSM 5 definieert een tic als een plotselinge, snelle, herhaalde, niet-ritmische motorische beweging of vocale uiting. Indien er sprake is van zowel verschillende motorische tics als tenminste één vocale tic, die bovendien gedurende meer dan een jaar optreden, wordt gesproken van de stoornis van Gilles de la Tourette (GTS). Soms komen uitsluitend motorische of vocale tics voor, te classificeren als chronische motorische of vocale ticstoornis. Bij tics die korter dan een jaar aanwezig zijn spreekt de DSM van een voorlopige ticstoornis.
Tot slot bestaan binnen de DSM 5 twee restcategorieën, de anders gespecificeerde ticstoornis en de ongespecificeerde ticstoornis. Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden als tics pas na het 18e jaar starten of als onvoldoende informatie beschikbaar is. In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van de huidige kennis over ticstoornissen.

Bron: Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.


Lees verder op de website van het Kenniscentrum:

Tics bij kinderen en adolescenten.

Lees verder in de Europese richtlijnen van de European Society for the Study of Tourette Syndrome (ESSTS):

European clinical guidelines for Tourette Syndrome and other tic disorders. Part I: assessment
European clinical guidelines for Tourette syndrome and other tic disorders. Part II: pharmacological treatment.