Het studie The self-perceived needs of adolescents with suicidal behaviour: a scoping review geeft inzicht gegeven in de behoeften van jongeren met suïcidale gedachten. Het onderzoek richtte zich op het begrijpen van de ervaringen van deze jongeren en geeft inzicht voor het verbeteren van preventie- en interventiestrategieën.

Het overzicht van 29 studies onthult een groeiende erkenning van het belang om de stem van jongeren met suïcidale ervaringen serieus te nemen. Deze bevindingen wijzen op een positieve ontwikkeling in onderzoek, waarbij het perspectief van de jongeren centraal staat.

Een opmerkelijke conclusie van het onderzoek is de cruciale rol van sociale steun en verbinding in de zelfwaargenomen behoeften van suïcidale jongeren. Het belang van steun van peers, ouders, zorgprofessionals en andere contacten wordt benadrukt, waarbij onderzoek aantoont dat grotere sociale steun gekoppeld is aan een lager suïciderisico.

Een ander belangrijk aspect dat naar voren komt, is de behoefte aan effectieve zelfhulpstrategieën en persoonlijke groei. Jongeren benadrukken de noodzaak van coping- en afleidingstechnieken tijdens momenten van hoge suïcidale spanning. Deze bevinding benadrukt de noodzaak om jongeren en hun peers uit te rusten met de juiste tools om autonomie te behouden.

Het onderzoek belicht tevens de uitdagingen bij het opbouwen van een samenwerkende therapeutische relatie tussen jongeren en zorgverleners tijdens periodes van hoge suïcidale spanning. Het belang van gedeelde besluitvorming om deze relaties te versterken, evenals het vinden van een balans tussen patiëntveiligheid en autonomie, wordt benadrukt.

Opvallend is de beperkte focus op de behoeften van jongeren binnen onderwijsinstellingen, ondanks het belang van deze omgeving voor hun welzijn. Het onderzoek wijst op de noodzaak van verdere studie om deze behoeften beter te begrijpen en aan te pakken.

Tot slot roept het onderzoek op tot bredere maatschappelijke bewustwording en vermindering van stigma rondom zelfbeschadiging. Het benadrukt de kracht van publiekscampagnes om taboes en stigma aan te pakken.