Laat mentale gezondheid even zwaar wegen als fysieke gezondheid. Dat is een van de lessen uit een bundeling van veertig onderzoeken naar het effect van de coronacrisis en de coronamaatregen op het mentale welbevinden van kinderen en jongeren.

In het overzichtsrapport 'Mentaal welbevinden van de jeugd: lessen uit de coronacrisis' bundelt het Nederlands Jeugdinstituut veertig onderzoeken uit de periode maart 2020 tot april 2022, uitgevoerd door ruim twintig onderzoeksinstellingen. De uitkomsten zijn vervolgens besproken met onderzoekers en jongeren. Hun belangrijkste conclusie: jongeren willen meer oog voor hun mentaal welbevinden.