Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben, als onderdeel van het project AweSome, de voor- en nadelen van social media gebruik bij jongeren in kaart gebracht in het onderzoeksrapport 'De plussen en minnen van social media: Jongeren aan het woord'.

Resultaten

De meeste jongeren vinden dat social media een goede invloed heeft op hun vriendschappen. Een kwart denkt echter dat sociale media een negatief effect heeft op hoe gelukkig ze zijn en een derde vindt social media slecht voor hun zelfbeeld. Dit laatste speelt met name bij meisjes. Deze conclusies zijn gebaseerd op de ervaringen van 480 jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 17 jaar uit alle onderwijsniveaus en verspreid over Nederland. 

Resultaten per thema

Ten eerste is er gekeken naar de mate van geluksgevoel dat het gebruik van social media geeft. Hierop geeft 54 procent van de jongeren aan dat ze zich door het gebruik van social media gelukkiger voelen, terwijl 25 procent aangeeft dat social media juist een slecht invloed hierop heeft.

Op het gebied van vriendschap wordt social media als nuttig gezien. Hierbij geeft 57 procent aan dat social media een goede invloed heeft op de hechtheid van hun vriendschappen, terwijl slechts 7 procent een negatieve invloed van social media ervaart op de hechtheid van hun vriendschappen.

Social media wordt door jongeren ook regelmatig als coping mechanisme ingezet. Vooral als middel om afleiding te zoeken, maar ook om de situatie te relativeren met humor of het met vrienden te delen. Slecht 2 procent geeft aan gestresst te raken door social media, al voelen jongeren wel een druk om altijd bereikbaar te zijn.

Tot slot geven jongeren aan negatieve ervaringen op social media niet met hun ouders te bespreken. Hierbij speelt vooral de angst dat ouders dan het gebruik gaan verbieden of beperkingen op gaan leggen. Daarom is het voor ouders belangrijk om het gesprek over negatieve ervaringen met social media open en neutraal aan te gaan.