Eén op de vier jongeren ervaart vooral stress door school. Naast het feit dat schooldruk vervelend is, laat dit onderzoek ook zien dat hoe meer druk jongeren ervaren, hoe minder tevreden ze zijn in hun leven.

Eén op de drie scholieren kampt met druk om te voldoen aan verwachtingen van zichzelf of van anderen. Ook zegt één op de tien jongeren onvoldoende vrije tijd te hebben. Slechts twee procent ondervindt stress door social media.
Dit blijkt uit een onderzoek naar het psychisch welbevinden van jongeren in Nederland dat Unicef Nederland heeft laten uitvoeren door het Trimbos-instituut in samenwerking met de Stichting Alexander en de Universiteit Utrecht en met medewerking van de Nationale Jeugdraad (NJR). Het onderzoek is getiteld ‘Geluk onder druk’ en werd uitgevoerd vóór de uitbraak van het coronavirus. Wel wordt een reflectie gegeven op de onderzoeksresultaten in het licht van de coronapandemie. In een handreiking van eind 2020 noemt het Trimbos-instituut “toenemende prestatiedruk, sociale verwachtingen, groeiende kansenongelijkheid en de coronacrisis” als “belangrijke uitdagingen”. De toenemende stress zou meer risico op psychische problemen veroorzaken, zoals depressieve klachten, angst, eenzaamheid en slaapproblemen.

Lees of download het volledige Unicef-rapport (pdf, 164 pagina’s).
Lees of download de Trimbos-handreiking ‘Bevordering mentale gezondheid jeugd’ (pdf, 14 pagina’s).

Factsheet bij het Unicef-rapport 'Geluk onder druk?'