Ramón Lindauer en Wouter Staal stelden een geheel nieuw handboek voor de kinder- en jeugdpsychiatrie samen. Verschenen bij Boom uitgevers (februari 2022), 798 pagina's, € 79,50.

Het handboek voorziet in actuele kennis en is in de eerste plaats bedoeld voor het onderwijs in de kinder- en jeugdpsychiatrie aan studenten geneeskunde. “Maar het is ook zeer bruikbaar voor de opleiding en de bij- en nascholing van andere beroepsgroepen, zoals kinder- en jeugdpsychiaters, huisartsen, kinderartsen, gz-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, kinder- en researchverpleegkundigen, en maatschappelijk en forensisch werkers” aldus de uitgever.

Online leeromgeving
Het Handboek kinder- en jeugdpsychiatrie is gekoppeld aan een online leeromgeving metr casuïstiek, tentamenvragen en video’s.
Aan het werk hebben vele experts bijgedragen onder de redactie van Lindauer en Staal, beide hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie in respectievelijk Amsterdam en Nijmegen. Ook de overige zes hoogleraren in dit vakgebied hebben hun medewerking verleend.