Het VKJP-tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie (nummer 1 2023) opent met een artikel over trauma-informed care (TIC). Trauma-informed care biedt de specialistische jeugdhulp mogelijkheden om de negatieve invloed van nare jeugdervaringen te verminderen.

Met Trauma-informed care (TIC) leren hulpverleners de gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen (ACEs) te herkennen. Ook helpt het programma om de rol te erkennen die deze ervaringen kunnen spelen in het leven van zowel hulpvragers als hulpverleners. TIC biedt een organisatiebreed raamwerk: een cultuur, een structuur én een kader voor behandeling. Het oorspronkelijk Amerikaanse TIC-model bestaat uit de four R’s: realizing, recognizing, responding, retraumatization.

Koraal
De hulpverlenings- en onderwijsorganisatie Koraal vertaalde dit als: beseffen, herkennen, handelen en voorkomen van (her)traumatisering. Dr. Rianne Pellemans-van Rooijen en haar collega’s bij Koraal schreven dit openingsartikel. Dit is tevens het gratis artikel in deze aflevering van het tijdschrift; alle andere artikelen zijn online in samenvatting te lezen. Alle artikelen en het gedrukte tijdschrift zijn gratis voor abonnees en leden van de VKJP.

 

Bekijk de volledige inhoud van dit nummer vanaf de verschijningsdatum op de tijdschriftpagina's van deze website. VKJP-leden en abonnees krijgen een gedrukt exemplaar thuisgestuurd, en hebben onbeperkt toegang tot alle online afleveringen: een schat aan kennis over kinder- en jeugdpsychotherapie en verwante disciplines. 
Losse nummers zijn te bestellen, zolang de voorraad strekt, bij het secretariaat van de VKJP, info@VKJP.nl à € 17,-.