Floortje Scheepers, kinder- en jeugdpsychiater en hoogleraar innovatie in de ggz, beschrijft in haar boek ‘Mensen zijn ingewikkeld’ waarom logica en modellen en kaders als de DSM-classificatie tekortschieten en waarom we bescheiden moeten zijn over wat we weten en begrijpen van gedrag. En ze reflecteert over de thema’s in haar boek met vakgenoten en ervaringsdeskundigen. Net als in haar podcast als gast bij oud-student Carlijn Welten, stelt ze dat het anders moet in de ggz en vraagt ze zich af hoe. Een ‘chaotisch boek’ voor de gewone lezer zegt Ranne Hovius in de Volkskrant, maar een uitstekend aanknopingspunt voor collega’s en studenten om het vak te overdenken.

Kennisbronnen
Scheepers: “Ik geloof heel erg in blended psychiatry, waarin het wetenschappelijk onderzoek een kennisbron is die gelijkwaardig moet staan naast de professionele kennis en de ervaringskennis. Daar zijn onze protocollen, systemen nog helemaal niet op ingericht.”

Floortje Scheepers (2021). Mensen zijn ingewikkeld. Een pleidooi voor acceptatie van de werkelijkheid en het loslaten van modeldenken. Uitgeverij De Arbeiderspers. Paperback, 240 pagina’s, € 21,99.