Nieuwste nummer tijdschrift over identiteit

Het nieuwe nummer van het Tijdschrift voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie staat helemaal in het teken van identiteit. Het belicht identiteit en de ontwikkeling daartoe vanuit verschillende perspectieven. Met als gedeelde noemer de invloedrijke relationele context van de identiteitsontwikkeling.

'Het me bewust zijn van de invloed van de relationele wereld op hoe wij onszelf waarnemen, zie ik als voorwaarde om tot een gelijkmoedig perspectief op mezelf te komen.' schrijft Martine van Dongen-Boomsma in het voorwoord. 'Ik ben immers niet mijn rollen, door de mens gefabriceerde constructen die houvast moeten geven in een onzekere, instabiele wereld. Dat zou namelijk betekenen dat ik tientallen identiteiten zou hebben, terwijl ik maar één hompje klei ben, toch? Het geeft zoveel meer kalmte en rust om vanuit één identiteit door deze wereld te trekken.'
 

Inhoud

 • Ik ben ik, en jij bent jij
  Wees je bewust van de invloed van de relationele wereld op hoe je jezelf waarneemt. Het is een voorwaarde om tot een gelijkmoedige kijk op jezelf te komen. Voorwoord van Martine van Dongen-Boomsma.
 • De ontwikkeling van identiteit
  Ontwikkelen van een samenhangende identiteit is een van de belangrijkste ontwikkelingstaken in de tienertijd – Susan Branje en Lisanne de Moor.
 • De identiteit van de psychotherapeut
  Om niet te stagneren in de ontwikkeling van je professionele identiteit: altijd zelf blijven denken, in verbinding met anderen. Essay door Marc Hamburger.
 • Persoonlijkheidsfunctioneren
  Persoonlijkheidsfunctioneren kun je meten met de Level of Personality Functioning Scale (LPFS). Joost Hutsebaut over dit instrument en hoe je identiteit kunt versterken bij pubers.
 • Genderidentiteit
  Wat zijn genderidentiteit, genderrollen, genderincongruentie en genderdysforie? Wat zijn de dilemma’s in de genderzorg? En wat valt er te verbeteren aan de samenwerking in de genderzorg? – Esther Leuning en Chris Verhaak.
 • Mentaliseren
  Kwetsbare jongeren ervaren een stabieler zelf en krijgen meer greep op interpersoonlijke situaties, dankzij een behandeling vanuit een mentaliserend perspectief – Dineke Feenstra, Melissa Remeeus en Maaike Smits.
 • Verhaeghes ‘Identiteit’
  Het veelbesproken boek van Paul Verhaeghe: de besprekingen besproken – Rob Siebes.