Eindelijk is er een handboek waarin de methodiek van het straathoekwerk degelijk wordt beschreven en onderbouwd. Een belangrijke gids voor collega’s die te maken hebben met moeilijk bereikbare cliënten – het boek zelf geeft als voorbeelden: overlastgevende, polariserende en criminele jongeren, dak- en thuislozen, verslaafden en mensen met verward gedrag, met een lichte verstandelijke beperking en andere psychische problemen.

Evelien Rauwerdink-Nijland en Judith Metz (2022). Straathoekwerk – een basismethodiek van het sociaal werk. SWP. Paperback, 278 pagina’s, € 39,95.