Het boek Streetcare van Kim Jolink-Verkuijlen gaat over een methode die straathoekwerkers aanknopingspunten geeft om hun begeleiding beter te laten aansluiten bij de jeugdzorg. Maar ook kunnen ze hen zo nodig confronteren met de gevolgen van hun gedrag, zacht waar het kan, confronterend waar dat nodig is.

Presentie
Op de website van de uitgever prijst Andries Baart, hoogleraar Presentie en Zorg, het boek als volgt aan: "In dit boek legt Kim Jolink uit wat er mankeerde aan de decentralisatie en hoe het beter kan. Niet systemische nabijheid is het wondermiddel maar daadwerkelijke, levensechte nabijheid, in de leefwereld, waar en hoe de jongeren hun leven leiden. Met zorg van presente professionals: nabij, stoorbaar, vindbaar, solidair, allround en – ja: nog steeds professioneel, zij het als grensganger tussen de formele en informele wereld, tussen jongere en gezin, tussen ‘van boven’ en ‘van onderen’. Kennis uit de praktijk over de kern van de zaak."

Kim Jolink-Verkuijlen (2021). Streetcare – Een methode voor straathoekwerk, jeugdzorg en gemeenten in één. SWP. Paperback, 160 pagina's, € 25,-.