Met het evidence-based principe heeft iedere professional dagelijks te maken. Of het nu gaat om het toepassen van wetenschappelijk onderbouwde diagnostische interviews en behandelingen, om het registreren en verantwoorden van trajecten bij de verzekering, of om het beargumenteren waarom er juist niet mee wordt gewerkt. Maar wat betekent die ‘evidence’? Evidentie voor wat? Wat accepteren we als bewijs of als steun?

Deze vragen vormen het vertrekpunt voor het themanummer van het Tijdschrift voor Psychotherapie. We vroegen therapieonderzoekers uit diverse hoeken om in praktijkgerichte onderzoeksartikelen vragen te stellen over evidentie die in de klinische praktijk relevant zijn.

Inhoud 2 - 2024

 • Inleiding - Femke Truijens, gastredacteur
 • Van ROM naar gepersonaliseerde procesmonitoring: een nieuwe kijk op meten in de praktijk - Merlijn Olthof, Benjamin Aas, Rineke Bossenbroek, Robin van den Bergh, Florens Goldbeck, Nora Daniels-Wredenhagen, Anna Lichtwarck-Aschoff
 • “Terug naar hoe het was, dat is voor mij niet van toepassing” - Een kwalitatieve studie naar ervaren herstel als basis voor uitkomstmonitoring - Christien Slofstra, Denise van der Wal (gedeeld eerste auteur), Gera Brondijk, Matthijs Ruiter, Nina Vollbehr, Melissa De Smet
 • Het doorbreken van stilte: een conversatie-analytisch perspectief op het therapeutisch duet - Lisanne Knol, Mike Huiskes, Tom Koole
 • Forum Evident? - Column van Danielle Oprel
 • Forum Academische nieuwsgierigheid. Het Kwalitatief Onderzoekscollectief GGZ - Christine Brouwer, Hanneke Bot
 • Forum Introductie op de Forumdiscussie tussen Cuijpers en Van der Does door Frank van der Horst en Sjoerd Colijn
 • Forum Waarom de innovatiecyclus van psychotherapie zelf geïnnoveerd moet worden - Pim Cuijpers
 • Forum Innovatie van psychotherapie: wie wordt daar beter van? - Willem van der Does
 • Forum Waarom klinische trials zo hard nodig blijven; maar dan wel met de goede vragen - Pim Cuijpers
 • Gelezen A.C. Zijderveld (1974). De relativiteit van kennis en werkelijkheid - Hanneke Bot
 • Gelezen Ton van Heugten (2023). De beschrijvende diagnose en DSM-classificatie. Voor gz-psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen - Anton Hafkenscheid
 • Gehoord The times they are a-changin’, psychotherapie in tijden van verandering en onzekerheid. Dag van de Psychotherapie 2023 - Maud Schaepkens, Frank van der Horst, Hanneke Bot, Sjoerd Colijn