Illustraties: Femke van der Waerden

THEMANUMMER VERHALEN

Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie. Over verhalen die voor of door kinderen worden geschreven bij onveiligheid, ingrijpende gebeurtenissen of traumagerelateerde klachten. Om te leren begrijpen.

Lees meer

RAPPORT INSPECTIE GEZONDHEIDSZORG EN JEUGD

“Onvoldoende hulp voor jeugd met psychische problemen”

613 extra jeugdzorgmiljoenen

Te weinig, te laat

.

Kennisdossiers over werken tijdens corona

Floortje Scheepers

Mensen zijn ingewikkeld

JEUGDBESCHERMING

Overheid: sneller helpen, meer veiligheid

Vernieuwd diagnostiekprotocol traumastoornissen

.

Onderzoek naar minder belastende behandeling van Gilles de la Tourette

.

Kinderen uit de Knel introduceert 'lerende werkgemeenschap'

Tweets van de VKJP

De VKJP

om de
kennis

lees meer, word lid

Vaknieuws

selectie voor de jeugdpraktijk

Gratis abonnement