Dit artikel wordt u gratis aangeboden door de VKJP

EMDR in de crisis van de scheiding

Door: Frieda Aelen

Het gebruik van EMDR bij de individuele verwerking van echtscheiding is raadzaam in twee gevallen: als door grotere stressgevoeligheid de beschikbaarheid van een ouder voor de kinderen in gevaar komt, en als een ouder een bijzonder pijnlijke scheiding doormaakt die haar incasseringsvermogen overstijgt en haar als ouder langer durend uit balans brengt.


 

Lees het hele artikel gratis

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden, niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel - of -    Log in

Inhoudsopgave

 • Redactioneel

  Pagina: 3-4

  Door: Chris Roosen

  De voorliggende aflevering betreft een varianummer. Er komen verschillende onderwerpen aan de orde. We beginnen met een artikel van Eveline Groothoff, die bij het voorjaarscongres een lezing hield die we graag onder de aandacht van onze lezers willen brengen. Aan de hand van twee casussen neemt ze ons mee naar de ingewikkelde problematiek van jonge adolescenten die vroeg in hun jeugd ernstig getraumatiseerd zijn. De twee verhalen van de adolescenten maken duidelijk dat therapie met deze leeftijdsfase en deze problematiek een ingrijpend geheel vormt, waar via de gebruikte methoden wel grip op te krijgen is. Eveline heeft een unieke combinatie ervan gebruikt met een interessant resultaat. Het toont ook maar weer eens aan dat therapie met jonge adolescenten fascinerend kan zijn.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Kortdurende therapie bij jonge adolescenten die in hun vroege ontwikkeling getraumatiseerd zijn

  Het bal demasqué van de vroege adolescentie

  Pagina: 5-30

  Door: Eline Groothoff

  In dit artikel wordt een model gepresenteerd voor kortdurende psychotherapie voor jonge adolescenten met vroeg opgelopen traumata. Het model kenmerkt zich door een combinatie van directieve doelgerichte technieken met meer non-directieve op de beleving gerichte oefeningen.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • De Oase: op weg naar transculturele integrale zorg

  Pagina: 31-42

  Door: Jan van Driel, Allal Sallou

  In de inleiding beschreven we problemen van reguliere instellingen om passende hulp en begeleiding te bieden aan gezinnen met een allochtone achtergrond. Met de oprichting van De Oase lijken SAG en De Bascule er in geslaagd een veelbelovend antwoord te geven op een deel van de vragen waarmee deze gezinnen onder andere bij huisarts, maatschappelijk werk en op school komen. Anders dan Edrisi suggereert, lijkt een dergelijke benadering goed te realiseren vanuit ‘reguliere instellingen’. Waar De Jong (persoonlijke mededeling) stelt dat ongeveer de helft van allochtone cliënten geen specifieke voorkeur heeft voor behandeling door therapeuten uit de eigen culturele gemeenschap, lijkt het belangrijk dat reguliere instellingen, onder andere vanwege hun nabijheid bij cliënten in bepaalde wijken en daardoor de mogelijkheid van intensieve samenwerking met bijvoorbeeld huisartsen, scholen en maatschappelijk werk in die wijken, initiatieven zoals De Oase blijven ontwikkelen, en blijvend aandacht besteden aan interculturalisatie zoals ook Boedjarath en Van Dijk e.a. in de inleiding stellen.


   

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Gratis: EMDR in de crisis van de scheiding

  Pagina: 43-53

  Door: Frieda Aelen

  Het gebruik van EMDR bij de individuele verwerking van echtscheiding is raadzaam in twee gevallen: als door grotere stressgevoeligheid de beschikbaarheid van een ouder voor de kinderen in gevaar komt, en als een ouder een bijzonder pijnlijke scheiding doormaakt die haar incasseringsvermogen overstijgt en haar als ouder langer durend uit balans brengt.


   

  Lees het hele artikel gratis
 • Doornroosje en zijn prins.

  Mentaliseren en tegenoverdracht in de psychotherapie van een achtjarige jongen met cross-gendergedrag

  Pagina: 54-69

  Pieter is een achtjarige jongen met cross-gendergedrag, die zich teruggetrokken heeft in een narcistische pantsering en op provocerende wijze met zijn meisjesgedrag omgaat. In de mentaliseren bevorderende kinder-therapie worden drie interventietechnieken (aandachtsregulatie, affectregulatie en mentaliseren) ten aanzien van het omgaan met zijn affecten, relatievorming en zelfbeeld toegepast. Extra aandacht is besteed aan de tegenoverdrachtsgevoelens die in deze psychotherapie zo pregnant aanwezig zijn en waarvan adequate hantering zo gunstig heeft gewerkt. Over de positieve bijdrage van de intensieve ouderbegeleiding wordt in dit artikel niet gerapporteerd.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden,
niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel- of -   Login

Koop het tijdschrift