Dit artikel wordt u gratis aangeboden door de VKJP

Redactioneel

Door: Francien Posthuma, Chris Roosen, Suzanne van Veen

Het lag in de bedoeling dat nummer 1 een aantal artikelen over de behandeling van adolescenten zou omvatten en dat nummer 2 een varianummer zou worden. Deze twee nummers worden nu samengevoegd in dit eerste nummer.

Dit artikel wordt u gratis aangeboden door de VKJP

De behandeling van gezinnen met jongeren met ernstige persoonlijkheidsstoornissen

Door: Dawn Bales, Mary Elfring, Joost Hutsebaut

Mentalization-Based Treatment for Families (MBT-F) is een behandel-methodiek die goed kan worden gebruikt als onderdeel van een behandeling voor jongeren met (ernstige) persoonlijkheidsstoornissen. De behandelfocus ligt dan op het bevorderen van het mentaliseren van de verschillende gezinsleden over zichzelf en elkaar, om zo de vaak problematische en escalerende interacties in het gezin te verbeteren en het competentiegevoel van ouders over hun opvoeding te verbeteren. Dit kan weer bijdragen aan het verbeteren van het persoonlijkheidsfunctioneren van de jongere. Het is belangrijk dat MBT-F goed geïntegreerd is in een coherent behandelgeheel, zodat het geen eilandje in de behandeling vormt. In dit artikel wordt geïllustreerd hoe dit kan vorm krijgen, onder meer door afstemming van behandelplannen en evaluaties, het realiseren van continuïteit tussen gezins-, individuele en groepstherapie en het integreren van interventies in de diverse contexten van het kind, zoals gezin en school. Een vignet illustreert het behandelproces van een MBT-F therapie als onderdeel van de totale behandeling.

Lees het hele artikel gratis

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden, niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel - of -    Log in

Inhoudsopgave

 • Gratis: Redactioneel

  Pagina: 3-4

  Door: Francien Posthuma, Chris Roosen, Suzanne van Veen

  Het lag in de bedoeling dat nummer 1 een aantal artikelen over de behandeling van adolescenten zou omvatten en dat nummer 2 een varianummer zou worden. Deze twee nummers worden nu samengevoegd in dit eerste nummer.

 • Interpersoonlijke therapie bij adolescenten met een depressie. Het werkt!

  Pagina: 5-23

  Door: Lotte Berkhout, Cecile Gunning

  IPT-A is een evidence-based aanpassing van IPT voor adolescenten. Het is een kortdurende, focale, interpersoonlijke, op het hier en nu gerichte therapie geschikt voor behandeling van depressieve adolescenten, rekening houdend met hun ontwikkelingsfase- en taken. Bij IPT-A wordt verondersteld dat life events in de sociale omgeving en veranderingen in interpersoonlijke relaties invloed hebben op het ontstaan en het in stand houden van de depressie. Logischerwijs focust IPT-A zich op het verbeteren van interpersoonlijke relaties om de depressie te verminderen en het verbeteren van de omgang met de gevolgen van het life event. Probleemgebieden worden geïnventariseerd en er wordt een focus voor behandeling vastgesteld. Aan de hand van deze focus worden doelstellingen voor behandeling bepaald waar in de therapie en daarbuiten praktisch mee wordt geoefend.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Diagnostiek en indicatiestelling bij adolescenten met een borderline persoonlijkheidsstoornis

  Pagina: 24-42

  Door: Janet Noorloos

  Het is belangrijk om al in de adolescentie een borderline persoonlijkheids-stoornis (BPS) te kunnen vaststellen zodat vroegtijdig adequate hulp geboden kan worden. Als aanvulling op regulier psychiatrisch en psychologisch onderzoek wordt een BPS-screeningsinstrument voorgesteld en wordt ingegaan op diagnosestelling, classificatie en gespecialiseerde diagnostiek bij jongeren met BPS. De benodigde stappen zijn zodanig omschreven en geordend in een stroomschema dat ook collega’s in de kinder- en jeugdzorg die weinig met persoonlijkheidsproblematiek te maken hebben, houvast krijgen hoe te handelen.

   

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Gratis: De behandeling van gezinnen met jongeren met ernstige persoonlijkheidsstoornissen

  Pagina: 43-63

  Door: Dawn Bales, Mary Elfring, Joost Hutsebaut

  Mentalization-Based Treatment for Families (MBT-F) is een behandel-methodiek die goed kan worden gebruikt als onderdeel van een behandeling voor jongeren met (ernstige) persoonlijkheidsstoornissen. De behandelfocus ligt dan op het bevorderen van het mentaliseren van de verschillende gezinsleden over zichzelf en elkaar, om zo de vaak problematische en escalerende interacties in het gezin te verbeteren en het competentiegevoel van ouders over hun opvoeding te verbeteren. Dit kan weer bijdragen aan het verbeteren van het persoonlijkheidsfunctioneren van de jongere. Het is belangrijk dat MBT-F goed geïntegreerd is in een coherent behandelgeheel, zodat het geen eilandje in de behandeling vormt. In dit artikel wordt geïllustreerd hoe dit kan vorm krijgen, onder meer door afstemming van behandelplannen en evaluaties, het realiseren van continuïteit tussen gezins-, individuele en groepstherapie en het integreren van interventies in de diverse contexten van het kind, zoals gezin en school. Een vignet illustreert het behandelproces van een MBT-F therapie als onderdeel van de totale behandeling.

  Lees het hele artikel gratis
 • Het therapeutisch klimaat als sturend principe

  Pagina: 64-74

  Door: Aly Holtland

  De effectiviteit van de behandeling van adolescenten in een groepsgerichte setting in een (deeltijd)kliniek is voor een groot deel afhankelijk van het therapeutisch klimaat. Geen enkele, uitsluitend op het individu gerichte behandeling is effectief genoeg. Je moet ook de setting als behandelmiddel aanwenden. De setting als therapeutisch klimaat betekent veiligheid, betrouwbaarheid en transparantie op alle niveaus. Deze visie vraagt om praktische uitwerking op behandelniveau, teamniveau en op organisatorisch niveau. Hierbij gaat het om het voortdurend zoeken naar ruimte voor behandeling bij de jongeren, samenwerking met jongere, ouders en ketenpartners, teamsamenwerking, intervisie over het klimaat en behandel-regels.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Als de dans stolt… Als ouder en baby in een vicieuze cirkel terechtkomen

  Pagina: 75-95

  Door: Marina Dijckmeester, Marja Eding, Dorine Everts, Maike Gappa, Zekiye Issever-Fakioglu

  Dit artikel neemt de dynamiek en het complexe samenspel van verschillende factoren in het ontstaan van een vicieuze cirkel in vroege ouder-kind-interacties onder de loep. Er wordt onderscheidt gemaakt tussen een “gewone crisis” in de ontwikkeling van een kind en het ontstaan van vroegkinderlijke regulatiestoornissen. Het diagnostisch concept vroegkinderlijke regulatiestoornissen van Papousek e.a. wordt beschreven. Dit concept stelt dat diverse vroegkinderlijke stoornissen van de gedragsregulatie onder de gezamenlijke diagnose vroegkinderlijke regulatiestoornissen vallen en in de context van de co-regulatie tussen ouder en kind in alledaagse interacties geplaatst moet worden. Naast de zelfregulatie van de baby wordt ook het concept van de intuïtieve ouderlijke competenties beschreven en wordt onderzocht hoe deze geblokkeerd kunnen raken.

   

   

   

   

   

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden,
niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel- of -   Login

Koop het tijdschrift