Dit artikel wordt u gratis aangeboden door de VKJP

DGT-behandeling bij jongeren met een borderline persoonlijkheidsontwikkeling op een ambulante behandelafdeling

Door: Judith Niessen

Dit artikel beschrijft de ervaringen met Dialectische Gedragstherapie (DGT) voor jongeren met suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag in de leeftijd van 14 tot 18 jaar op de ambulante jeugdafdeling van Altrecht, GGZ-instelling in midden Nederland, van de afgelopen vier jaar. Eerst wordt DGT als behandelvorm beschreven, daarna de doelgroep en indicatiestelling, het behandelaanbod van Altrecht Jeugd, ervaringen tot nu toe en tot slot casuïstiek.

Lees het hele artikel gratis

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden, niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel - of -    Log in

Inhoudsopgave

 • Redactioneel

  Pagina: 3

  Door: Francien Posthuma

  Na een mooie uitgave over Ouderbegeleiding nu een varianummer. Drie artikelen, een Aanbevolen en dit keer een Boekenbespreking. Toevallig gaan alle drie de artikelen over therapie.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Gratis: DGT-behandeling bij jongeren met een borderline persoonlijkheidsontwikkeling op een ambulante behandelafdeling

  Pagina: 4-19

  Door: Judith Niessen

  Dit artikel beschrijft de ervaringen met Dialectische Gedragstherapie (DGT) voor jongeren met suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag in de leeftijd van 14 tot 18 jaar op de ambulante jeugdafdeling van Altrecht, GGZ-instelling in midden Nederland, van de afgelopen vier jaar. Eerst wordt DGT als behandelvorm beschreven, daarna de doelgroep en indicatiestelling, het behandelaanbod van Altrecht Jeugd, ervaringen tot nu toe en tot slot casuïstiek.

  Lees het hele artikel gratis
 • Spelen binnen grenzen.

  Een muziektherapeutische methode in de kinderpsychiatrie

  Pagina: 20-34

  Door: Channa de Kruiff

  Kinderen maken groei en ontwikkeling door. Daarvoor hebben ze letterlijk en figuurlijk ruimte nodig. Bij kinderen die klinisch zijn opgenomen in de kinderpsychiatrie, verloopt de ontwikkeling vaak verstoord of vertraagd. Zij hebben specifieke omstandigheden nodig om te kunnen groeien en zich te ontwikkelen. Dit artikel beschrijft hoe muziektherapie kan bijdragen aan de kinderpsychiatrische behandeling, door kinderen mogelijkheden te bieden om binnen veilige kaders tot spel te komen. Na een theoretische onderbouwing volgt de procesbeschrijving van Sebastiaan en een beschrijving van verschillende werkvormen.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Speltherapie na vroegkinderlijk trauma.

  Een neurobiologische onderbouwing

  Pagina: 35-50

  Wanneer een kind getuige is van huiselijk geweld heeft dit grote gevolgen voor de ontwikkeling van het brein. Door de constante activering van het neurobiologisch alarmsysteem raken hersenfuncties ontregeld. Vaak ontstaan internaliserende, externaliserende en sociale problemen. De hersenontwikkeling kan hersteld worden middels speltherapie. In de beginfase is het opbouwen van een therapeutische relatie waarbinnen het kind zich veilig voelt, essentieel. Dit voorkomt verdere emotionele arousal. In de middenfase staat herstel van zelfregulerende functies centraal, vervolgens relationele en daarna cognitieve functies. In de eindfase vindt verdere integratie tussen linker- en rechterhemisfeer plaats en kan een adaptieve, zelfregulerende staat worden bereikt.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden,
niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel- of -   Login

Koop het tijdschrift