Dit artikel wordt u gratis aangeboden door de VKJP

Writejunior: digitaal verwerken van traumatische gebeurtenissen

Door: Sacha Lucassen, Saskia van der Oord

De computer is voor kinderen en jongeren een populair medium en kan volgens de auteurs heel goed worden ingezet bij de behandeling van getraumatiseerde kinderen. De auteurs hebben een nieuwe cognitief-gedragstherapeutische behandeling ontwikkeld, genaamd Writejunior. Gedurende de gehele behandeling wordt gebruik-gemaakt van de computer. In dit artikel beschrijven zij de meerwaarde van de computer, de werkzame elementen van de behandeling en de eerste veelbelovende onderzoeksresultaten naar de effectiviteit van de behandeling. 

Lees het hele artikel gratis

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden, niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel - of -    Log in

Inhoudsopgave

 • Redactioneel

  Pagina: 3-4

  Door: Chris Roosen

  De congrescommissie van de VKJP heeft zich de vraag gesteld hoe ingrijpend de komst van de computer het dagelijkse leven van kinderen en jongeren heeft veranderd. Tijdens het voorjaarscongres van 2009 is ingegaan op: ‘...de wondere wereld van de huidige jeugd, het veranderende ouderschap, het gebruik van internet in therapie en de invloed hiervan op de therapeutische relatie’. In een gevarieerd programma is dit aan de orde gekomen. Voor de redactie is het traditie om een aantal sprekers van het congres te verleiden om hun lezing om te zetten in een artikel voor het tijdschrift. Dit lijkt eenvoudiger dan het is: een gesproken tekst is nog geen leesbare tekst. Maar we zijn voortvarend aan de slag gegaan en hebben de tekst van een viertal lezingen nu voor ons liggen in dit nummer.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Het Middeleeuwse kind van nu

  Pagina: 5-17

  Door: Willem Koops

  Tijdens de Verlichting ontstond het dominante westerse beeld van het Kind. Dit beeld hield in: er is een lange ontwikkelingstocht van een jaar of twaalf, voordat kinderen beschikken over een enigszins volwassen cognitief apparaat, ook in sociaal opzicht. Dit idee werd door Rousseau gecreëerd en door met name via het volksonderwijs in de negentiende eeuw sterk verankerd. Na ongeveer 1950 keerde de kinderen weer terug in een middeleeuws verleden: door de elektronische media nemen ze deel aan de alleszins volwassen informatie-uitwisseling (inclusief geweld en seks). Wetenschappelijk werd duidelijk dat kinderen op veel jongere leeftijd dan eeuwen werd aangenomen, inderdaad in staat zijn tot medemenselijk denken en handelen op een hoger niveau, dan Rousseau en Piaget meenden. Dat biedt prachtige nieuwe mogelijkheden voor de cognitieve therapie.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Kindertherapie aan de computer – vloek of zegen?

  Pagina: 18-27

  Door: Veronika Brezinka

  Schateiland is een therapeutisch computerspel voor kinderen tussen negen en dertien jaar, die in psychotherapeutische behandeling zijn. Het werd ontwikkeld aan het Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Universiteit Zürich. Schateiland levert talrijke voorbeelden van gedragstherapeutische concepten waaraan de therapeut ook in het verdere beloop van een behandeling kan aanknopen, mede met ‚traditionele’ therapeutische methodes zoals rollenspel, gesprek en tekeningen. Het is echter geen zelfhulp-spel en dient daarom alleen te worden gebruikt voor kinderen die in behandeling zijn. Tovenarij in de vorm van een computerspel dat de problemen van een kind zomaar laat verdwijnen, bestaat niet.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Gratis: Writejunior: digitaal verwerken van traumatische gebeurtenissen

  Pagina: 28-40

  Door: Sacha Lucassen, Saskia van der Oord

  De computer is voor kinderen en jongeren een populair medium en kan volgens de auteurs heel goed worden ingezet bij de behandeling van getraumatiseerde kinderen. De auteurs hebben een nieuwe cognitief-gedragstherapeutische behandeling ontwikkeld, genaamd Writejunior. Gedurende de gehele behandeling wordt gebruik-gemaakt van de computer. In dit artikel beschrijven zij de meerwaarde van de computer, de werkzame elementen van de behandeling en de eerste veelbelovende onderzoeksresultaten naar de effectiviteit van de behandeling. 

  Lees het hele artikel gratis
 • Neurofeedback bij kinderen met ADHD

  Pagina: 41-51

  Door: Marinus Breteler

  De waarde van neurofeedback is min of meer bij toeval ontdekt in dierstudies, waarbij het optreden van bepaalde hersengolven werd beloond. Bij ADHD zijn vooral trage golven aangetroffen in vergelijking met normgroepen zonder ADHD. Neurofeedback kan het voorkomen van verschillende hersengolven beïnvloeden. Het principe van neurofeedback volgt het operante conditioneringsparadigma: de beloning van gewenste EEG-activiteit. De beloning bestaat o.a. uit puzzels, video’s en spelletjes. Onderzoek laat grote effecten zien op impulsiviteit en aandacht. Bij hyperactiviteit kent het een gemiddeld effect. Een casus laat zien hoe neurofeedback in zijn werk gaat. Neurofeedback is nog volop in ontwikkeling en er is nog veel onderzoek nodig, o.a. naar de langetermijneffecten.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden,
niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel- of -   Login

Koop het tijdschrift