Dit artikel wordt u gratis aangeboden door de VKJP

Mentaliseren Bevorderende Therapie voor families waarbij uithuisplaatsing dreigt of heeft plaatsgevonden

Door: Nicole Muller

In dit artikel worden enkele dilemma’s besproken over hoe moeilijk het is om contact te houden met gezinnen waarbij er gedacht wordt aan een uithuis-plaatsing vanwege de veiligheid, of waarbij er reeds een uithuisplaatsing heeft plaats gevonden. De werkwijze en houding van de MBT-F therapeut wordt beschreven aan de hand van een casus.

Lees het hele artikel gratis

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden, niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel - of -    Log in

Inhoudsopgave

 • Redactioneel

  Pagina:

  Door: Chris Roosen

  Het is een traditie geworden om in het laatste nummer van het jaar aandacht te besteden aan het voorjaarscongres. Dat is ook dit jaar zo. Tijdens het congres onder de titel ‘Klussen in de behandelkamer’ op 17 juni 2011 ging het over de dilemma’s die psychotherapeuten tegenkomen in de behandelkamer bij de behandeling van kinderen en adolescenten. De congrescommissie omschreef het onder meer als: ‘…dilemma’s op het gebied van ethiek of recht, de tegenstelling tussen de vrijwilligheid binnen de psychotherapie en het gedwongen kader waarbinnen de behandeling zou moeten plaatsvinden, het spanningsveld tussen de noodzaak van behandeling en het ontbreken van een behandelcontext of de wijze waarop de westerse waarden en normen botsen met een behandelingsvraag vanuit een andere culturele achtergrond…’

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • De organisatie van de behandelcontext

  Een voorwaarde voor succes in psychotherapie

  Pagina: 5-19

  Door: Elleke Berkvens

  De behandelcontext wordt door psychotherapeut en cliënt/cliëntsysteem gezamenlijk gecreëerd. Daarbij spelen verschillende factoren een rol, zowel op het niveau van cliënt en therapeut als op het niveau van organisatie en maatschappelijke kaders. De psychotherapeut die zich bewust is van de invloed van deze factoren kan de behandelcontext zodanig organiseren dat het resultaat van de therapie positief wordt beïnvloed. Stagnatie in een psychotherapie kan vaak worden opgeheven door een goede analyse van de behandelcontext. Hierdoor kan de therapeut problemen in een nieuw kader plaatsen en ruimte creëren om verandering mogelijk te maken.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Olifanten en geesten in de therapieruimte.

  Over dilemma’s, vertekeningen en de rol van supervisie bij psychotherapie met kinderen, adolescenten en hun ouders

  Pagina: 20-36

  Door: Victor Kouratovsky

  Dit artikel bespreekt de invloed van ‘cultuur’, sociaal economische status en (maatschappelijke) context op psychotherapie met kinderen en adolescenten. Deze kwesties zijn weliswaar bekend maar lijken te groot en te onhandelbaar om daar effectief mee om te gaan. Daarbij worden ze veronachtzaamd in onderwijs en bij opleiding. In samenhang met deze zijn er bepalende invloeden die onbekender zijn: migratie en taal en stereotype en vooroordeel. Het begrip ‘Inwikkeling’ wordt besproken, waarmee cultuur in relatie tot stress wordt begrepen. Als laatste komen vak en professie en de rol van supervisie ter sprake.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Het gescheiden gezin

  Dilemma’s en het ouderschapsplan als trait d’union

  Pagina: 37-46

  Door: Liesbeth Groenhuijsen

  Kinderen die de scheiding van hun ouders meemaken, stellen hun ouders en de hulpverleners voor dilemma’s. Verschillende belangen van het kind moeten gewogen worden. Het behoud van de relatie met beide ouders is daar een van. Maar als ouderlijke conflicten chronisch en heftig zijn, kunnen deze de ontwikkeling van het kind bedreigen Dan moeten soms pijnlijke keuzes gemaakt worden. Het maken van het ouderschapsplan, wettelijk verplicht sinds 2009, kan ouders helpen om de belangen van hun kinderen centraal te stellen en te houden. Zij moeten in het plan aangeven hoe zij de zorg zullen verdelen. Als zij bij het maken van het plan samen stil kunnen staan bij de persoon en ontwikkeling van hun kind, kan er een basis ontstaan die de conflicten doet afnemen en daarmee de kans op schade voor het kind vermindert.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in
 • Gratis: Mentaliseren Bevorderende Therapie voor families waarbij uithuisplaatsing dreigt of heeft plaatsgevonden

  Pagina: 47-57

  Door: Nicole Muller

  In dit artikel worden enkele dilemma’s besproken over hoe moeilijk het is om contact te houden met gezinnen waarbij er gedacht wordt aan een uithuis-plaatsing vanwege de veiligheid, of waarbij er reeds een uithuisplaatsing heeft plaats gevonden. De werkwijze en houding van de MBT-F therapeut wordt beschreven aan de hand van een casus.

  Lees het hele artikel gratis
 • Vroegkinderlijke chronische traumatisering bij kinderen

  Pagina: 58-69

  Door: Alex Kolman

  De gevolgen van chronische traumatisering van kinderen op jonge leeftijd en de behandeling daarvan is een gebied dat sterk in ontwikkeling is. In dit artikel wordt uiteengezet bij welke kinderen en waarom gefaseerd behandelen nodig is en er wordt kort een methode voor het structureren van de stabilisatiefase toegelicht.

  Dit hele artikel lezen?

  Koop deze editie of Log in

Deze editie helemaal lezen?

Het Tijdschrift Kinder- & Jeugdpsychotherapie is gratis voor leden,
niet-leden kunnen een enkele editie kopen voor € 17,- plus verzendkosten.

Bestel- of -   Login

Koop het tijdschrift