In 2022 zei 18 procent van de jongeren tussen 16 en 25 jaar dat ze in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer waren van huiselijk geweld. Dat zijn ruim 350 duizend jongeren. Het gaat niet alleen om fysiek geweld, maar ook om andere vormen van geweld zoals dwingende controle door gezinsleden en stalking door een ex-partner. De meeste slachtoffers praten met iemand over wat hen overkomen is, maar doen dit nauwelijks bij instanties zoals de politie of Veilig Thuis. Dit meldt het CBS.

De cijfers zijn afkomstig uit de Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag 2022, een enquête-onderzoek van het CBS en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). Ruim 24 duizend inwoners van Nederland van 16 jaar of ouder namen deel aan het onderzoek, waarvan 2 duizend jongeren tussen 16 en 25 jaar.

Ruim 4 op de 10 slachtoffers dwingende controle ervaren psychische problemen

Ruim een kwart van de jonge slachtoffers van fysiek geweld in huiselijke kring gaf in 2022 aan psychische problemen te hebben ervaren als gevolg van wat hen overkomen is. Nog groter was de impact op de jonge slachtoffers van dwingende controle: ruim 40 procent van hen zei psychische problemen te hebben gehad door het voorval. Beide vormen van huiselijk geweld leidden ook relatief vaak tot problemen met (een deel van) de familie of tot relatieproblemen. Ongeveer 5 procent zei lichamelijke of seksuele problemen te hebben gehad.

Meer lezen