Suïcide is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren. Dit grote maatschappelijke probleem, dat samenhangt met verschillende factoren in de maatschappij, vraagt om een overheid die zich altijd verantwoordelijk weet voor goed suïcidepreventiebeleid. In de Tweede Kamer willen steeds meer partijen dat er meer gedaan wordt om zelfmoord te voorkomen. Het initiatief van de ChristenUnie om in de wet vast te leggen dat de zelfmoordpreventielijn 113 altijd gratis blijft, krijgt waarschijnlijk een meerderheid in de Kamer.

De plicht van de overheid om zich in te zetten voor suïcidepreventie wordt met het voorstel verankerd in de Wet Publieke Gezondheid. Hiermee wordt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) primair verantwoordelijk. Daarnaast wordt het bestaan van een gratis hulplijn wettelijk vastgelegd en wordt de plicht van gemeenten voor eigen beleid explicieter gemaakt.  Want juist gemeenten kunnen een cruciale rol spelen in het voorkomen van suïcides. 

Meer lezen