De Nationale Jeugdraad (NJR) toetste de Hervormingsagenda bij een groep tieners en twintigers. 574 jongeren vulden een vragenlijst in, 73 namen deel aan een dialoogsessie. Het resultaat daarvan is een rapport vol adviezen,

Over bepaalde zaken zijn de geraadpleegde jongeren het vrijwel allemaal eens. Bijvoorbeeld: het moet makkelijker worden om zonder al te veel gedoe hulp te krijgen. Ze verlangen naar een soort steunpunt – een laagdrempelige plek waar ze terecht kunnen met vragen. Een luisterend oor hoeft niet altijd van een professional te zijn, benadrukken ze. Het liefst kloppen ze eerst aan bij ouders, vrienden of docenten.

Snelle hulp, zonder argwaan

Als er professionele hulp nodig is, willen ze snel en zonder argwaan geholpen worden. Dat lijkt in de nieuwe plannen niet vanzelfsprekend. Jongeren zijn kritisch over de criteria die straks gelden: jeugdhulp wordt alleen nog ingezet wanneer problemen niet op eigen kracht of met gebruikelijke zorg kunnen worden opgelost. Wie dat beslist: de gemeente of de zorgaanbieder. Dat voelt, zeggen jongeren, alsof zij niet serieus worden genomen. Alsof het belang van geld zwaarder weegt dan hun gezondheid.

Vier belangrijke adviezen van de Nationale Jeugdraad:

1. Maak keuzes in de eerste plaats vanuit het belang van kwalitatief goede zorg voor jongeren, niet vanuit financiële overwegingen.

2. Beperk een oordeel over een hulpvraag niet tot één professional, bied de mogelijkheid tot een second opinion.

3. Gebruik einddata van behandelingen alleen als stip op de horizon, zorg dat nooit zorg wordt stopgezet die een jongere (nog) wel nodig heeft.

4. Versoepel de leeftijdsgrens van de Jeugdwet, die ligt nu op 18 jaar. Focus in plaats van leeftijd op zelfstandigheid volgens het principe van de ‘Big 5’: welzijn, woonplek, netwerk, inkomen, school/werk.

 

Meer lezen