Op 22 november 2023 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Hoe denken politieke partijen over de ggz, mentale gezondheid en middelengebruik? De website www.kiesvoorggz.nl geeft meer informatie over de standpunten van de politieke partijen op relevante maatschappelijke thema’s in de ggz en daarbuiten.

Deze website www.kiesvoorggz.nl
biedt op onderstaande onderwerpen uitgebreide informatie:

 1. Toekomstvisie
 2. Preventie en bevorderen mentale gezondheid
 3. Middelengebruik
 4. Wachtlijsten en toegankelijkheid
 5. Ambulantisering
 6. Kwaliteit van de zorg
 7. Beschikbaarheid woningen
 8. Ervaringsdeskundigheid
 9. (De)stigmatisering
 10. Ouderenpsychiatrie
 11. Arbeidsparticipatie en eigen kracht

Kiesvoorggz.nl is de afgelopen jaren in aanloop naar de verschillende verkiezingen nu voor de vijfde keer gelanceerd door het Trimbos-instituut in samenwerking met de Nederlandse GGZ, P3NL, MIND en Kenniscentrum Phrenos.

Bron: trimbos.nl