Het gaat slecht met de mentale gezondheid van meisjes wereldwijd. Veel meisjes hebben last van onder meer slapeloosheid, hoofdpijn en depressiviteit, blijkt uit een grootschalig onderzoek onder 11- tot 16-jarigen van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

In de landen die aan het onderzoek meededen is het aantal meisjes dat meer dan één keer per week last heeft van psychosomatische klachten vanaf 2017 met 13 procent gestegen tot 56 procent in 2022. Psychosomatische klachten zijn bijvoorbeeld buikpijn, slaapproblemen en neerslachtigheid. Ze hebben bijna altijd een psychische oorzaak.

Volgens de Nederlandse hoofdonderzoeker Gonneke Stevens, hoogleraar Jongerenwelzijn aan de Universiteit Utrecht, is het in Nederland ook slecht gesteld met de mentale gezondheid van meisjes, maar nog niet zo slecht als in het buitenland. "Bij ons steeg het aantal meisjes met psychosomatische klachten tot 50 procent, dat is 18 procentpunt meer dan in 2017."

Sociale relaties

Belangrijke oorzaken zijn volgens Stevens de druk die meisjes ervaren door schoolwerk en de gevolgen van de coronacrisis. "Tijdens de coronacrisis konden meisjes elkaar veel minder fysiek zien terwijl ze hier wel behoefte aan hebben, meer dan jongens. De hoge piek die we tijdens corona zagen is daarna nog niet gedaald." Bij jongens is ook een stijging van klachten te zien, maar deze is veel kleiner. 28 procent van de tienerjongens had in 2022 last van psychosomatische klachten, dat is 7 procentpunt meer dan in 2017.

De wetenschapper komt ook met aanbevelingen voor jongeren die mentaal in de knoop zitten: "Positieve sociale relaties aangaan en onderhouden is echt een goede basis. Dat kan met ouders, vrienden of klasgenoten zijn. Het is ook belangrijk om te praten over mentale gezondheid."

Volgens Stevens zijn Nederlandse jongeren al best goed in het aangaan van dat soort contacten. "Dat is waarom het bij ons iets minder slecht gaat dan in het buitenland."

Bron en hele bericht: Mentale gezondheid meisjes wordt wereldwijd slechter, blijkt uit nieuw onderzoek (nos.nl)