De samenwerkende beroepsverenigingen jeugd (SBJ) hebben sinds kort een eigen website: sbjeugd.nl. Met deze website blijft u op de hoogte van de stappen die SBJ onderneemt om knelpunten in de jeugdhulp structureel aan te pakken. U kunt er ook documenten terugvinden, zoals verschillende door SBJ opgestelde brieven, statements, handreikingen, wegwijzers en webinars. Deze documenten helpen professionals in de jeugdhulp om hun positie in het jeugdveld te verduidelijken en gezamenlijke belangen te behartigen.

SBJ werkt bij de implementatie van de Hervormingsagenda samen met de vijfhoek: het rijk, gemeenten, cliëntenorganisaties, werkgeversorganisaties en de professionals in het brede jeugddomein via SBJ. De website is nadrukkelijk ook bedoeld om deze stakeholders gemakkelijk te informeren. Bij SBJ halen we kennis op van de achterban op relevante onderwerpen, dit wordt gebundeld en gedeeld met belanghebbenden. Ook dragen we bij aan landelijke beleidsontwikkelingen in het jeugdveld.

Wie zijn SBJ?

De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ) is een netwerkorganisatie van elf beroepsverenigingen in het brede jeugddomein.