Kinder- en jeugdpsychiater Miranda Fredriks waarschuwt in de Volkskrant dat sociale media de behandeling van patiënten met een eetstoornis in gevaar kunnen brengen. ‘Wij zien patiënten terugvallen na het zien van één filmpje op TikTok.’

Sonde-selfies gelden voor jongeren met een eetstoornis als statussymbool, zegt Fredriks. Ze is hoofd van deze gesloten afdeling voor jonge patiënten (in de leeftijdsgroep 7 tot 18 jaar) die kampen met een complexe combinatie van ernstige psychische en lichamelijke klachten en bestuurslid van K-EET, een landelijk eetstoornissennetwerk waarin kinderartsen, psychiaters, psychologen en ervaringsdeskundigen zijn verenigd. Daarnaast is ze voorzitter van het landelijk netwerk terugdringen dwangvoeding, waarbij de negen klinieken die gedwongen sondevoeding mogen toedienen zijn aangesloten.

‘Wij zien patiënten die net de eerste stapjes naar herstel hebben gezet, terugvallen na het zien van één filmpje op Tiktok’, zegt Fredriks. ‘Het is dweilen met de kraan open.’