Ledenkortingen en -aanbiedingen


AMBIT AIM Kaarten te bestellen voor VKJP-leden.

In samenwerking met het Anna Freud Centre in Londen is door Haiko Jessurun van TweeMC de Nederlandse versie van de AIM Kaarten uitgebracht. De kaarten zijn bedoeld om op een meer speelse en interactieve wijze met een jongere alle probleemgebieden na te lopen, die nodig zijn om de AIM (Adolescent Integrative Measure) in te vullen. 

De kaartenset is voor € 15,- te bestellen bij TweeMC

 

Nu met speciale korting voor VKJP-leden: vier boektitels waaraan actieve VKJP-leden hebben meegewerkt. Nu te bestellen of af te halen bij het secretariaat. Zo lang de voorraad strekt.

Adolescenten en respect – psychotherapie met adolescenten

Speciale ledenprijs: € 7,50 exclusief verzendkosten 

Breed overzicht van het begrip 'respect' en de betekenis die het heeft bij adolescenten en hun omgeving. Wat respectvol is, heeft onder andere te maken met de regels die in een maatschappij gelden: wat respectvol is in de ene cultuur hoeft dat niet te zijn in de andere. Respect is ook een relationeel begrip: hoe gedragen mensen zich tegenover elkaar en tegenover de wereld waarin ze leven.

Het begrip respect wordt belicht vanuit diverse perspectieven:

 • het maatschappelijk perspectief in een steeds pluriformere wereld met snel veranderende gezags- en machtsverhoudingen;
 • het gezins- en systeemperspectief, de directe omgeving waarbinnen de jongere de betekenis van respect ontwikkelt;
 • ontwikkelings- en persoonlijkheidsstoornissen die het zelfgevoel betreffen en daarmee ook de beleving van het begrip respect raken;
 • de therapeutische context: de rol van respect in de relatie therapeut-cliënt en in de onderlinge relaties binnen de instelling.
boek: Adolescenten en respect
auteurs: C.J.A. Roosen, A Savenije, A. Kolman, R. Beunderman
prijs in de winkel: € 19,50
bindwijze: Paperback
taal: Nederlands
druk: 1
aantal pagina's: 142
uitgever: Koninklijke Van Gorcum
publicatiedatum: 18-07-2008
afmetingen: 243 x 160 x 11
gewicht: 268 gr
ISBN: 9789023243618

Alex Kolman, co-auteur van 'Adolescenten en respect', is bestuurslid en lid van verdienste van de VKJP.

Foto: VKJP.

Bestel dit boek

Adolescenten en de liefde – psychotherapie met adolescenten

Speciale ledenprijs: € 10,00 exclusief verzendkosten

Oorspronkelijk verschenen als congresbundel van de Stichting Adolescenten Psychotherapie (STAP) en de VKJP over de vele aspecten van de liefde bij adolescenten. Daarbij komt zowel de normale als de pathologische ontwikkeling ervan aan de orde. Niet alleen individuele factoren als aanleg en ontwikkeling zijn van belang; ook het gezin en de maatschappelijke omgeving spelen een belangrijke rol. Zo kunnen adolescenten in een multiculturele samenleving deel uitmaken van verschillende culturele subgroepen met sterk verschillende ideeën over liefde en de wijze waarop liefde geuit wordt. Speciale aandacht is er voor de betekenis van de liefde in een therapeutische relatie en de wijze waarop jongeren met een ontwikkelingsstoornis met de liefde omgaan.

Behalve een keur van Nederlandse kopstukken uit het beroepsveld laten ook vooraanstaande adolescententherapeuten uit Engeland en Duitsland hun licht over deze onderwerpen schijnen.

boek: Adolescenten en de liefde
auteurs: C.J.A. Roosen, A Savenije, A. Kolman, R. Beunderman
prijs in de winkel: € 20,00
bindwijze: Paperback
taal: Nederlands
druk: 1
aantal pagina's: 231
uitgever: Koninklijke Van Gorcum
publicatiedatum: februari 2005
afmetingen: 240 x 160 x 20
gewicht: 427 gr
ISBN: 9789023240075

[mogelijke illustratie: boekomslag] [bestelbutton en -formulier]

Zeg me wie je vrienden zijn... – psychotherapie en vriendschap

Speciale ledenprijs: € 10,00 exclusief verzendkosten

Vriendschap is in de kinder- en jeugdpsychotherapie een belangrijk onderwerp; problematische vriendschapsrelaties vormen regelmatig een indicatie voor psychotherapie en het vermogen om vriendschapsrelaties aan te gaan en te onderhouden is bovendien een belangrijke parameter waaraan het succesvolle verloop van een therapie kan worden afgelezen. Dit boek wil de systematische kennis over dit onderwerp vergroten. Vragen die onder meer aan de orde komen zijn:

 • wat is de betekenis van vriendschap in de verschillende fasen van de ontwikkeling van een kind en een jeugdige?
 • Welke invloed hebben vrienden en vriendinnen op de ontwikkeling?
 • Wat is de betekenis van imaginaire vriendjes?
 • Hoe kunnen dieren een positieve invloed hebben op vriendschap?
 • Hoe ontwikkelen vriendschappen zich?
 • Wat betekent het ontwikkelen van vriendschap voor de ontwikkeling van een kind?
 • Bestaan er verschillen tussen jongens en meisjes als het gaat om vriendschappen?
 • En uiteraard: hoe komt het thema vriendschap aan de orde in de psychotherapie?
boek: Zeg me wie je vrienden zijn...
redactie: C.J.A. Roosen, R.J. van der Gaag, A. Kolman
in de winkel: alleen tweedehands
bindwijze: Paperback
taal: Nederlands
druk: 1
aantal pagina's: 200
uitgever: Koninklijke Van Gorcum
publicatiedatum: juli 1998
afmetingen: 240 x 160 x 10
gewicht: 417 gr
ISBN: 9789023232964

[mogelijke illustratie: boekomslag] [bestelbutton en -formulier]

Over een grens – psychotherapie met adolescenten

Speciale ledenprijs: € 15,00 exclusief verzendkosten

Dit boek gaat over grensoverschrijdingen, zoals de overgang naar de puberteit en naar de volwassenheid, maar ook de overgang van agressie naar geweld en die van intimiteit naar trauma. Centraal staat daarbij de transgenerationele overdracht van vijandigheid, haat en vooroordeel, waarvan theoretische en klinische aspecten worden besproken.

boek: Over een grens
auteurs: C.J.A. Roosen, A Savenije, A. Kolman, R. Beunderman
in de winkel: alleen tweedehands
bindwijze: Paperback
taal: Nederlands
druk: 1
aantal pagina's: 270
uitgever: Koninklijke Van Gorcum
publicatiedatum: februari 2005
afmetingen: 238 x 159 x 20
gewicht: 494 gr
ISBN: 9789023235439

[mogelijke illustratie: boekomslag] [bestelbutton en -formulier]