Uit de voorjaarsnota blijkt dat het kabinet een wetsvoorstel in gang gaat zetten voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Jeugdzorg. Zo wil het kabinet de besparing van 511 miljoen euro op jeugdhulp in 2026 kunnen halen. 

Voor 2025 heeft het demissionaire kabinet op de begroting van VWS genoeg besparingen gevonden om de bezuiniging op jeugdzorg een jaar uit te stellen. Maar voor 2026 tot en met 2029 staat de bezuiniging nog steeds in de Voorjaarsnota. Om de bezuiniging mogelijk te maken, wil het kabinet een eigen bijdrage invoeren voor jeugdzorg. Die moet ingaan op 1 januari 2026. Het kabinet wil in augustus een wetsvoorstel indienen om de eigen bijdrage in te voeren.

Verzet

Er is veel verzet tegen een ouderbijdrage, bijvoorbeeld van de VNG, Jeugdzorg Nederland en De Nederlandse ggz en MIND. Het risico is groot dat juist kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Bovendien is de invoering van een eigen bijdrage voor jongeren met (ernstige) psychische problemen discriminerend, als dat dat niet geldt voor jongeren met lichamelijke klachten.