Jongeren, naasten en professionals uit het hele jeugddomein hebben gewerkt aan twee handreikingen over suïcidepreventie bij jongeren. De handreikingen vormen een aanvulling op de leidraad suïcidepreventie bij jongeren die eerder dit jaar opgeleverd is.

Het gaat om de handreikingen: 

  • Suïcidepreventie bij jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB). Ruthie Werner, de projectleider en tevens klinisch psycholoog/psychotherapeut, vertelt: “We krijgen veel vragen binnen over suïcidaliteit bij jongeren met een LVB, zoals: hoe maak ik goed contact met zowel de jongere als de naasten die soms ook een LVB hebben? Hoe bewaak ik de autonomie van de jongere, maar voorkom ik tegelijkertijd overvraging? Wat doe ik als de jongere een negatief toekomstperspectief ervaart? Deze en meer vraagstukken komen in de handreiking aan bod.” 
  • Suïcidepreventie bij jongeren met persisterende suïcidaliteit. “Werken met jongeren met persisterende suïcidaliteit kan een fors beroep doen op professionals,” vertelt Ruthie Werner. “Er is veel vraag naar concrete handvatten over wat je wel en juist niet moet doen. En hoewel elke jongere en elke situatie uniek is, en dus ook een eigen aanpak vraagt, zijn er wel thema's te ontdekken die steeds terugkeren. Zo zijn bijvoorbeeld het investeren in een langdurige werkrelatie, het inzetten op autonomie en voor jezelf zorgen belangrijke thema's. De handreiking gaat dieper op deze thema's in.” 

Komende tijd zal er op basis van de handreikingen gewerkt worden aan bijpassende trainingen.

De handreiking is ontwikkeld binnen het project In contact blijven: netwerkbrede werkwijze suïcidepreventie jongeren. 

Dit project maakt deel uit van de Landelijke Agenda Samen Minder Suïcide.