Jaarlijks wordt de P3NL-prijs uitgereikt aan een toonaangevende professional of team van professionals in de psychologische en pedagogische zorg. Op 4 oktober wordt de prijs voor de zesde keer uitgereikt. Tot 1 juli kunnen professionals en de aangesloten verenigingen kandidaten voor de prijs aandragen.

P3NL wil met deze prijs de leden van de aangesloten verenigingen en ook vakmensen buiten onze eigen kring belonen én aanmoedigen het eigen vakgebied op een betrokken, positieve, innovatieve en kwalitatief hoogstaande manier te promoten. Naast personen, is het ook mogelijk om een (vak- of onderzoeks-)groep, afdeling of organisatie te nomineren.

De prijs bestaat uit een fraai beeldje en een bescheiden geldbedrag. De winnaar wordt uitgenodigd een voordracht geven op de jaarlijkse P3NL-middag, dit jaar op 4 oktober

Criteria

We zoeken kandidaten die:

  • Actief aandacht weten te vestigen op de maatschappelijke betekenis van psychologische en pedagogische professionals en het bieden van effectieve, betaalbare, innovatieve en kwalitatief hoogstaande zorg (inclusief preventie, vroege interventie, nazorg en terugvalpreventie).
  • Actief aandacht weten te vestigen en een bijdrage leveren aan mentale gezondheid en een mentaal gezonde samenleving.
  • Aandacht hebben voor en bijdragen aan domeinoverstijgende samenwerking in zorg en welzijn.
  • Actief bijdragen aan de mogelijkheden voor psychologische en pedagogische professionals om transparantie over de kwaliteit en effectiviteit van hun professionele beroepsuitoefening te kunnen laten zien.
  • Bijdragen aan het pleidooi voor passende zorg. Passende zorg bestaat uit vier elementen: de zorg is waardegedreven, komt gezamenlijk met en rondom de patiënt of cliënt tot stand, vindt plaats op de juiste plek en gaat over gezondheid i.p.v. ziekte.
  • Bijdragen aan het pleidooi voor evidence based werken in de psychologische en pedagogische zorg.

Aanmelden kandidaten

Professionals en de aangesloten verenigingen kunnen kandidaten aandragen voor de prijs. Kandidaten hoeven geen lid van een P3NL-vereniging te zijn. Het is ook mogelijk om een (vak- of onderzoeks)groep, afdeling of organisatie te nomineren.

Stuur je gemotiveerde voordracht voor 1 juli 2024 naar Rianne Groen, bestuurssecretaris van P3NL (rianne.groen@p3nl.nl).

De kandidaten worden door een vakkundige jury beoordeeld, aan de hand van de criteria. De jury bestaat uit drie leden: Pauline Janse, bestuurslid van P3NL, Jiska Weijermans, voorzitter van de VEN en Marleen Rijkeboer, voorzitter van de VGCt. De winnaar wordt door de jury op de hoogte gebracht en uitgenodigd om de prijs in ontvangst te nemen en een lezing te verzorgen op de bijeenkomst op 4 oktober.

Lees hier meer