Volgend jaar zijn er in Amsterdam minder ggz-behandelingen beschikbaar. Kinderpsychologen, -psychotherapeuten, -psychiaters en orthopedagogen, waarschuwen er onder meer in het Parool voor dat problemen zullen verergeren en sneller complex zullen worden. Op radio 1 gaf VKJP-voorzitter Dorine Erverts een toelichting op de problematiek in het programma Nieuws en Co.

Weggegooid geld
'Het probleem is dat we in Nederland niet consistent zijn met hoe we met de ggz voor jeugd willen omgaan. Er is heel veel geld uitgegeven aan zorg die geen zorg is. Er is eigenlijk heel veel geld weggegooid,' stelt Dorine Everts.

Minder bureaucratisering, meer kennis en kunde
Als gevraagd wordt naar de oplossing noemt Dorine twee punten: 'We moeten iets doen aan de bureaucratisering van de zorg, die maakt het extra duur. En aan de voorkant moet meer kennis en kunde van psychiatrie komen.'