Het VKJP-bestuur heeft Astrid Nolet benoemd tot directeur. Ze heeft de opdracht om de continuïteit van verenigingsactiviteiten te borgen en de sterke kanten van de VKJP – met name als kennisorganisatie – beter uit de verf te laten komen. Ook zal Nolet namens de VKJP deelnemen aan extern overleg met bijvoorbeeld overheden, de federatie P3NL en andere gremia.

Nolet: collega's motiveren zich in te zetten voor het vak. (foto: Allard Willemse)Een van Nolets eerste initiatieven was het aantrekken van twee nieuwe bestuursleden: Dorine Everts (specialist infant mental health en manager zorg bij Youz) en Marijke Feijtel (psychotherapeut en traumaspecialist in eigen praktijk en bij GGZ Westelijk Noord-Brabant). Zij hebben inmiddels toegezegd het VKJP-bestuur te zullen versterken. Nolet: “Daarmee krijgt het bestuur extra slagkracht. De VKJP organiseert jaarlijks een aantal belangrijke activiteiten en het is belangrijk dat meer mensen gemotiveerd worden om zich daarvoor in te zetten. Dat begint bij het bestuur.”

Nauwere samenwerking
Astrid Nolet is sinds februari 2014 directeur van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), de zusterorganisatie waarmee de VKJP haar Utrechtse kantoor deelt. Tijdens overleg over nauwere samenwerking tussen beide verenigingen kwam de mogelijkheid ter sprake om ook de VKJP enkele uren per week bij te staan met directietaken. “Als directeur van de NVP weet ik wat er speelt en wat van belang is voor de VKJP”, zegt Nolet. “De VKJP staat voor het beschikbaar blijven van psychotherapie voor kinderen en jongeren. De moeilijkheden waar hulpverleners tegenaan lopen door de overheveling naar de gemeenten maakt dit soms extra gecompliceerd. Daarnaast streeft de VKJP ernaar dat de psychotherapie voor kinderen en jeugd op een goed niveau blijft en dat de kennis hierover verspreid wordt onder collega’s. De VKJP heeft een mooi tijdschrift, een jaarlijks goed bezocht congres en belangrijke kennisbijeenkomsten van de ouderbegeleidingscommissie en de commissie deskundigheidsbevordering, zoals de wetenschappelijke conferentie. Dat zijn mooie producten van de VKJP die goed lopen. Ik zal me dan ook meer bemoeien met de rest van de organisatie en de ondersteuning van het bestuur. Maar het in stand te houden van die kennisactiviteiten staat of valt bij de beschikbaarheid van actieve leden. In het belang van de kinder- en jeugdpsychotherapie zullen we collega’s moeten blijven motiveren om zich in te zetten voor hun vak.”

Lees meer over de nieuwe bestuursleden Dorine Everts en Marijke Feijtel.