Een lid-specialist van de VKJP mag zich pas psychotherapeut noemen als hij of zij geregistreerd is in het BIG-register: het openbare register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) waarin de bevoegdheid van Nederlandse zorgverleners is vastgelegd.

Volgens een wettelijke regeling (de Wet-BIG uit 1993) is het onrechtmatig om zonder BIG-registratie de beroepstitel ‘psychotherapeut’ te voeren, al dan niet met de samenvoeging ‘kinder- en jeugd-’. Uit meldingen bij VKJP’s zusterorganisatie NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) zou blijken dat hierover misverstand bestaat zodat enkele VKJP-leden de beroepstitel ten onrechte zouden voeren.

Psychiaters en klinisch psychologen
Behalve de psychotherapeut zijn twee andere BIG-beroepen wettelijk bevoegd tot het behandelen van patiënten door middel van psychotherapie, namelijk de psychiater en de klinisch psycholoog. Volgens het Beroepsprofiel Psychotherapeut (NVP, 2007) beheersen psychiaters en klinisch psychologen de psychotherapie “als ’facetdeskundigheid’, als onderdeel van een breder beroepsprofiel. Voor deze beroepsgroepen geldt dat psychotherapie deel kán uitmaken van hun kerntaak.”

Wettelijk beschermde beroepstitel
De Wet-BIG moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van de gezondheidszorg op peil blijft. De Wet-BIG beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Het BIG-register is een hulpmiddel daarbij.
Beroepen die onder deze wet vallen zijn verdeeld in drie groepen volgens hun wettelijke artikelnummer: artikel 3-, 34- en artikel 36a-beroepen. Alleen zogenoemde artikel 3-beroepen staan geregistreerd in het BIG-register. Artikel 3-beroepen hebben een wettelijk beschermde beroepstitel, moeten zich registreren in het BIG-register en vallen onder het tuchtrecht. Het beroep psychotherapeut is een van die artikel-3-beroepen (de andere zijn: apotheker, arts, fysiotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, physician-assistant, tandarts, verloskundige en verpleegkundige).

Vragen over het voeren van de beroepstitel zijn welkom bij info@vkjp.nl